Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Articles en Premsa

Articles en Premsa conté les versions finals dels articles acceptats i seleccionats pel Comitè Editorial i que es publicaran pròximament a la Revista. Tots els articles han seguit el procés de peer review i han estat sotmesos a una edició preliminar