Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2008;43:75-9 - Vol. 43 Núm.158

Lipoma intracalcani en un jugador professional de bàsquet

Gil Rodas a, Carles Pedret b, Gabriela Savin c, Jorge Salmerón c, Jordi Puigdellivol a

a Serveis Mèdics Futbol Club Barcelona. Barcelona. Espanya.
b Escola Medicina de l'Esport. Universitat de Barcelona. Barcelona. Espanya.
c Hospital Asepeyo Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.

Resum

El lipoma intraossi és una lesió adiposa benigna del teixit músculoesquelètic. Generalment és una lesió asimptomàtica i d'etiologia poc clara. Les tècniques d'imatge (ressonància magnètica i tomografia computeritzada) són bàsiques pel seu diagnòstic i la seva classificació. En aquest article es descriu el cas clínic i el seguiment d'un jugador professional de bàsquet en el que en la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge es va observar en la radiologia simple un lipoma intracalcani d'anys d'evolució.