Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:139-47 - Vol. 52 Núm.196

"Menorca borina’t [mou-te])": descripció d’un programa de promoció d’activitat i exercici físic per millorar la salut a l’illa de Menorca

Fernando Salom Portella a, Virgínia Dorado Sintes b, Miguel A. Milla Fernández c, Bernat Anglada Ferrer b

a Gabinete de Medicina Deportiva, Consell Insular de Menorca, Maó. Departamento de Deportes, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya
b Gabinete de Medicina Deportiva, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya
c Departamento de Deportes, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya

140
HTML PDF
Total 97 43
HtmlPdfTotal
Febrer 2018 63 26 89
Gener 2018 34 17 51