Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:139-47 - Vol. 52 Núm.196

"Menorca borina’t [mou-te])": descripció d’un programa de promoció d’activitat i exercici físic per millorar la salut a l’illa de Menorca

Fernando Salom Portella a, Virgínia Dorado Sintes b, Miguel A. Milla Fernández c, Bernat Anglada Ferrer b

a Gabinete de Medicina Deportiva, Consell Insular de Menorca, Maó. Departamento de Deportes, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya
b Gabinete de Medicina Deportiva, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya
c Departamento de Deportes, Consell Insular de Menorca, Maó, Espanya

Resum

Aquest estudi té per objectiu descriure les característiques del programa «Menorca borina’t» [Menorca mou-te], dissenyat per promocionar l’activitat física i l’exercici físic per tal de millorar la salut de la població. El programa, liderat des del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca, s’estructura en quatre nivells d’actuació que abasten les àrees següents: educativa (intervencions dirigides a les escoles i aules d’educació primària); comunitària (accions que abasten diferents sectors de la societat, en destaca la creació d’una xarxa de rutes urbanes saludables i intervencions relacionades amb la mobilitat sostenible; prescripció d’exercici físic (col·laboració amb atenció primària per a la prescripció de l’exercici físic en subjectes amb factors de risc cardiovascular), i científico-acadèmica (tasques de formació continuada per a professionals sanitaris). Esperem que el foment i la dinamització d’aquestes estratègies independents redundin en benefici a escala global de la salut de la població.