Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Número 194
Abril - Juny 2017
Vol. 52. Núm. 194.
Pàgines 43-82
Editorial
Treballs originals
Avaluació per Ultrasound Tissue Characterization dels tendons rotulars de jugadors de bàsquet; comparació entre professionals versus jugadors en formació, i asimptomàtics versus simptomàtics
Gemma Hernández, David Domínguez, Jordi Moreno, Lluís Til, Lluís Capdevila, Carles Pedret, Hans van Schie, Gil Rodas
Apunts Med Esport. 2017;52:45-52
Resum - Text complet - PDF
Generació d’un model nou de tendinopatia rotular en rates que imita la patologia esportiva humana: estudi pilot
David Domínguez, Paola Contreras-Muñoz, Silvia Lope, Gil Rodas, Mario Marotta
Apunts Med Esport. 2017;52:53-9
Resum - Text complet - PDF
Article especial
El contínuum de la patologia de tendó: concepte actual i implicacions clíniques
Jill L. Cook, Eboni Rio, Craig R. Purdam, Michael Girdwood, Silvia Ortega-Cebrian, Sean I. Docking
Apunts Med Esport. 2017;52:61-9
Resum - Text complet - PDF
Revisió
Factors potencials de risc que condueixen a la tendinopatia
Peter Malliaras, Seth O’Neill
Apunts Med Esport. 2017;52:71-7
Resum - Text complet - PDF
Cas clínic