Apunts Medicina de l'Esport (English Edition) Apunts Medicina de l'Esport (English Edition)
Hire

Elsevier España, S.L.

Publicidad Barcelona: Joan Gomá
E-mail: j.goma@elsevier.com
Tel.: 600 590 392

Publicidad Madrid: Jorge González
E-mail: j.gonzalez@elsevier.com
Tel.: 670 485 555