Journal Information
Vol. 30. Issue 118.
Pages 289-296 (December 1993)
Vol. 30. Issue 118.
Pages 289-296 (December 1993)
Full text access
Metodologia per a la presa de mostra i l'anàlisi del lactat sanguini en la medicina de l'esport.
Visits
...
Banquells Aparicio, M.
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?