Publish in this journal
Journal Information
Vol. 52. Issue 196.
Pages 167-172 (November - January 2018)
Vol. 52. Issue 196.
Pages 167-172 (November - January 2018)
Pautes generals del procés de readaptació a l’entrenament després d’una lesió esportiva
General guidelines in the rehabilitation process for return to training after a sports injury
Visits
...
Toni Caparrósa, Montserrat Pujolb, Carlos Salasc
a Insititut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Barcelona. SPARG Research Group, Universitat de Vic, Vic, Espanya
b Consell Català de l’Esport, Generalitat de Catalunya, Esplugues de Llobregat, Barcelona. Departament de Fisioterapia, Facultat de Medicina y Ciències de la Salut, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Espanya
c Servicios Médicos Sanitas-Real Madrid CF, Madrid. Unidad de Medicina del Deporte, Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (1)

La readaptació a la pràctica esportiva és el procés interdisciplinari, específic i individualitzat que té per objectiu que l’esportista tingui la disponibilitat òptima per competir després d’una lesió esportiva. Aquest procés s’inicia amb l’alta mèdica i conclou amb l’alta esportiva; hi intervenen diferents professionals de l’àmbit de la salut, liderats pel metge esportiu. La planificació consta de tres fases definides per l’acció muscular (isomètrica, concèntrica i excèntrica), la cadena cinètica (tancada o oberta), l’amplitud de treball (interna, mitjana, externa i total) i l’orientació dels exercicis (general, dirigida y específica). Cal consensuar la tornada a la competició (return to play) a partir d’informació objectiva sobre l’evolució de la lesió, l’estat de forma, així com la pròpia percepció de l’esportista.

Palabras clave:
Readaptació; Lesió esportiva; Planificació; Return to play; Interdisciplinari

Rehabilitation for return to training is an interdisciplinary, specific and individualised process that is geared towards the sportsman’s optimal availability for competition after a sports injury. This process begins after medical discharge and continues up to the return to play, involving the different professionals in the field of healthcare and led by the sports physician. Planning consists of three phases, defined by muscular action (isometric, concentric and eccentric); kinetic chain (closed or open); range of movement (internal, medial, external and total); and exercise orientation (general, directed and specific). Return to play must be agreed upon on the basis of objective information on the recovery stage of the injury, the state of fitness, and the sportsman’s own perception.

Keywords:
Rehabilitation; Sports injury; Planning; Return to play; Interdisciplinary

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?