Journal Information
Vol. 48. Issue 178.
Pages 69-76 (April - June 2013)
Full text access
Rol del sistema sensoriomotor en l’estabilitat articular durant les activitats esportives
Rol del sistema sensoriomotor en la estabilidad articular durante las actividades deportivas
Visits
6889
This item has received
Article information

Actualment, en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport hi ha una certa controvèrsia en l’expressió «sistema sensoriomotor», que ha estat sovint mal anomenat i simplificat amb la paraula «propiocepció». Aquest sistema complex incorpora tots els components aferents, el procés d’integració i processament central i les respostes eferents, amb l’objectiu de mantenir l’estabilitat funcional de l’articulació durant els moviments del cos. Aquesta revisió té com a principal objectiu aclarir els conceptes relacionats amb el sistema sensoriomotor i comprendre’n la importància en l’entrenament, la prevenció i la readaptació a la competició esportiva.

Palabras clave:
Sensoriomotor; Propiocepció; Control neuromuscular
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?