Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 215-216 (July - September 2010)
Full text access
Símptomes de vies respiratòries altes i normativa antidopatge del 2010. La pseudoefedrina, camí d’anada i tornada
Upper respiratory tract symptoms and the 2010 anti-doping regulations. The back-and-forth path of pseudoephedrine
Visits
4711
Franchek Drobnica
a Serveis Mèdics del FC Barcelona i Departament de Fisiologia de l’Esport del CAR i Grup d’Investigació en el Rendiment i la Salut de l’Alt Nivell Esportiu, Barcelona, Espanya
This item has received
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?