Publish in this journal
Journal Information
Vol. 52. Issue 194.
Pages 61-69 (April - June 2017)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 52. Issue 194.
Pages 61-69 (April - June 2017)
El contínuum de la patologia de tendó: concepte actual i implicacions clíniques
The continuum of tendon pathology: Current view and clinical implications
Visits
...
Jill L. Cooka, Eboni Rioa, Craig R. Purdamb, Michael Girdwooda, Silvia Ortega-Cebrianc, Sean I. Dockinga
a La Trobe Sport and Exercise Medicine Research Centre, La Trobe University, Austràlia. Australian Centre for Research into Injury in Sport and it’s Prevention, Federation University, Austràlia.
b Australian Centre for Research into Injury in Sport and it’s Prevention, Federation University, Austràlia. Physical Therapies, Australian Institute of Sport, Austràlia.
c FCB Universitas Salut, Barcelona, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (2)

El model de contínuum fou proposat per Cook i Purdam el 2009, amb l’objectiu de millorar la comprensió del marc complex que envolta la patologia del tendó. El contínuum es basa en les característiques dels tres estats tissulars del tendó: tendó reactiu, tendó desestructurat i tendó degeneratiu, i es diferencia d’altres propostes per la visió de canvi continu de l’estructura del teixit tendinós, segons la capacitat de tolerar càrregues. Cada fase té una presentació clínica característica i un tractament específic. Estudis histològics, per imatge i clínics, corroboren amb evidència l’abordatge d’aquesta patologia a través del concepte del model de contínuum.

Palabras clave:
Contínuum; Tendinopatia; Dolor tendinós

Cook and Purdam first proposed the Continuum model in 2009, with the aim of improving the understanding of the complexity of tendon pathologies. The Continuum is based on three states of tendon structure: reactive tendon, tendon disrepair and degenerative tendon. In contrast to other proposals, the Continuum model describes continuous changes in tendon structure. Each state of tendon structure represents a particular clinical presentation and requires a particular type of management. Evidence seen in histopathological studies, imaging and clinical studies all support the Continuum model for the analysis of tendon pathologies.

Keywords:
Continuum; Tendinopathy; Tendon pain

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?