Journal Information
Vol. 44. Issue 161.
Pages 1-2 (January - March 2009)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 44. Issue 161.
Pages 1-2 (January - March 2009)
Full text access
Apunts. Medicina de l'Esport, una revista electrònica de 1964 (3)
Apunts. Medicina de l¿Esport, an electronic journal going back to 1964 (3)
Visits
...
Ramon Balius Matasa
a Director d'Apunts. Medicina de l'Esport
Article information
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Full Text

Amb el número 149 de la revista Apunts. Medicina de l'Esport, la nostra revista va iniciar una nova singladura: la singladura electrònica1. Des de ja fa 3 anys la informació científica de la revista apareix de forma regular i puntual a la xarxa. Considerem que hem millorat molt en la qualitat de l'edició de la revista. A això ha ajudat per una banda un Consell de Redacció entusiasta i, per altra, la impecable gestió d'Elsevier. A més, en 3 anys hem aconseguit digitalitzar i posar al servei de tots, de forma gratuïta, la totalitat del fons editorial d'Apunts. Medicina de l'Esport, sent la nostra revista una revista electrònica que data de 19642.

Tot aquest esforç s'ha vist recompensat per l'espectacular augment de la visibilitat d'Apunts. Així, si el 2006 es van comptabilitzar 11.000 visites amb 43.000 pàgines visitades, aquesta xifra va augmentar el 2007 fins a 64.000 visites i 156.000 pàgines visitades. Però el 2008 ens ha desbordat pel que fa a expectatives, a l'haver aconseguit la xifra de 136.000 visites amb 313.000 pàgines consultades.

Però això encara no és suficient. Considerem que podem millorar més en qualitat i en gestió editorial i que, malgrat les espectaculars dades que aquí presentem, haurem de millorar encara més en visibilitat. Es per això que a partir d'aquest mateix número apareixeran, a la revista Apunts. Medicina de l'Esport, alguns articles en versió anglesa. Creiem que és important que el món anglosaxó conegui, de primera mà i des d'una revista nascuda a Barcelona, el potencial científic que tenim en medicina de l'esport.

"Creiem que és important que el món anglosaxó conegui de primera mà el potencial científic que tenim."

Hem d'agrair, de forma molt especial, l'esforç que l'administració catalana, a través del Consell Català de l'Esport, realitza davant aquest nou repte. Si, com diem: "l'esport mou Catalunya", esperem que Apunts. Medicina de l'Esport contribueixi a ferho i que ho faci de forma afortunada, trobant un espai editorial en el món.

Bibliograf??a
[1]
Una revista electr??nica de 1964. Apunts Med Esport. 2006;149:3-5.
[2]
Apunts. Medicina de l'esport, una revista electr??nica de 1964 (2). Apunts Med Esport. 2007;154:63-5.
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.