Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Talla, pes, somatotip i composició corporal en gimnastes d'elit espanyols des de la infància fins a l'edat adulta
Height, weight, somatotype and body composition in elite Spanish gymnasts from childhood to adulthood
Alfredo Irurtia Amigóa, Albert Busquets Faciabéna, Michel Marina Evrarda, Pedro A Galilea Ballarinib, Marta Carrasco Marginetc
a Departament de Rendiment Esportiu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Barcelona. Espanya.
b Departament de Fisiologia i Valoració Funcional de la Unitat de Ciències del Centre d'Alt Rendiment. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.
c Servei de Nutrició i Dietètica. Centre d'Estudis d'Alt Rendiment Esportiu. Esplugues de Llobregat. Barcelona. Espanya.
Read
10362
Times
was read the article
2151
Total PDF
7700
Total HTML
511
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: X8866581
Original language: Català
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 July 30 28 25 83
2021 June 58 50 46 154
2021 May 74 47 12 133
2021 April 134 94 23 251
2021 March 10 2 0 12
2021 February 0 0 0 0
2021 January 0 0 0 0
2020 December 114 20 6 140
2020 November 71 22 7 100
2020 October 54 24 13 91
2020 September 37 19 28 84
2020 August 56 25 9 90
2020 July 47 26 10 83
2020 June 38 16 29 83
2020 May 67 39 17 123
2020 April 45 12 9 66
2020 March 50 14 7 71
2020 February 43 17 6 66
2020 January 40 15 4 59
2019 December 53 29 16 98
2019 November 33 12 5 50
2019 October 64 15 9 88
2019 September 56 16 7 79
2019 August 52 30 9 91
2019 July 54 16 12 82
2019 June 124 38 16 178
2019 May 151 19 9 179
2019 April 73 29 15 117
2019 March 45 29 16 90
2019 February 61 28 12 101
2019 January 71 38 15 124
2018 December 78 47 15 140
2018 November 85 34 17 136
2018 October 119 27 12 158
2018 September 115 40 17 172
2018 August 98 27 16 141
2018 July 187 33 10 230
2018 June 186 32 13 231
2018 May 102 27 10 139
2018 April 41 12 2 55
2018 March 54 19 7 80
2018 February 26 6 0 32
2018 January 60 6 0 66
2017 December 60 10 0 70
2017 November 64 12 0 76
2017 October 26 10 0 36
2017 September 54 26 0 80
2017 August 76 36 0 112
2017 July 48 32 0 80
2017 June 86 50 0 136
2017 May 102 64 0 166
2017 April 78 60 0 138
2017 March 74 76 0 150
2017 February 86 30 0 116
2017 January 62 24 0 86
2016 December 120 34 0 154
2016 November 164 30 0 194
2016 October 166 32 0 198
2016 September 258 34 0 292
2016 August 48 34 0 82
2016 July 58 32 0 90
2016 June 74 36 0 110
2016 May 94 50 0 144
2016 April 114 54 0 168
2016 March 90 36 0 126
2016 February 130 48 0 178
2016 January 208 20 0 228
2015 December 230 38 0 268
2015 November 152 12 0 164
2015 October 272 24 0 296
2015 September 90 24 0 114
2015 August 66 18 0 84
2015 July 206 16 0 222
2015 June 192 12 0 204
2015 May 174 36 0 210
2015 April 100 10 0 110
2015 March 166 6 0 172
2015 February 172 0 0 172
2015 January 92 2 0 94
2014 December 98 2 0 100
2014 November 118 0 0 118
2014 October 114 0 0 114
2014 September 60 2 0 62
2014 August 62 0 0 62
2014 July 40 0 0 40
Show all
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?