Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 157.
Pages 47 (January 2008)
Full text access
Mort sobtada a l'esport. Les realitats i els desitjos
Suddden death in sport. Facts and desires
Visits
...
Carlos Pons de Beristaina, Pedro Manonelles Marquetaa
a Comitè d'Estudi del Registro Nacional de Muerte Súbita en Deportistas.
Article information
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Full Text

Després de la lectura de l'Editorial de l'últim exemplar d'Apunts1, i en nom del Registro Español de Muerte Súbita en el Deporte, voldríem fer alguns comentaris.

Després de molts anys d'esforços per difondre el tema de la mort sobtada a l'esport (MSD), no sempre ben compresos, ens complau que tots els implicats ens sensibilitzem de la seva existència i prevenció.

Creiem que tot apropament a la MSD ha de ser extremadament caut i rigorós. Per aquest motiu, quan a l'esmentat Editorial s'afirma "... la incidència (de la MSD) és equiparable a la de la població no esportiva", es contradiu clarament l'estat del coneixement actual2-4. Així, a la nostra recent publicació a Apunts, afirmàvem: "... existeixen dades que suggereixen que la realització d'una activitat esportiva intensa incrementa sensiblement el risc de patir una mort sobtada. De fet, les persones que practiquen activitat esportiva intensa presenten una incidència més gran que les no esportistes, 1,6 morts per 100.000 enfront el 0,75 per 100.0005.

L'últim document de consens de l'American Heart Association, confirma dos fets fonamentals: l'augment de casos de MSD a Europa i Estats Units, així com la indubtable relació entre pràctica esportiva i esdeveniments fatals6.

L'única realitat és que la pràctica intensa d'activitat física té efectes adversos ben coneguts sobre el sistema cardiovascular i més enllà dels nostres desitjos, si això s'associa a alteracions cardíaques no ben diagnosticades, estem sometent els nostres esportistes a un risc que no hauríem d'assumir.

Bibliograf??a
[1]
Medicina de l'esport i prevenci?? del risc cardiovascular. Apunts. 2007;42:159-60.
[2]
Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes. New Engl J Med. 1998;339:364-9.
[3]
Is prevention of sudden death in young athletes feasible? Cardiolog??a. 1999;44:497-505.
[4]
Triggering of sudden death from cardiac causes by vigorous exertion. N Engl J Med. 2000;343:1355-61.
[5]
La muerte s??bita en el deporte. Registro en el Estado Espa??ol. Apunts. 2007;42:26-35.
[6]
Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update. Circulation. 2007;115:1643-55.
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?