Journal Information
Vol. 52. Issue 195.
Pages 83 (July - September 2017)
Full text access
Sistemes Complexos y Esport
Visits
3219
Francesc Cosa
a Director de Rendiment, Barça Innovation Hub, Barcelona, Espanya
This item has received
Article information
Full Text

Malgrat que els estudis de les ciències de l’activitat física i l’esport són relativament joves, des que l’any 1975 es creà el primer Institut Nacional d’Educació Física a Catalunya, les ciències que estudien l’exercici físic i l’esport han evolucionat notablement; així mateix, s’ha anat integrant i consolidant el paper que juguen la recerca i la metodologia científica en el perfil dels diferents professionals que treballen en l’àmbit de l’esport.

En aquest context de cerca constant per a la millora del rendiment, l’aprenentatge d’habilitats motrius i la prevenció de lesions, entre d’altres, els Sistemes Complexos en l’esport apareixen com una nova forma d’entendre i observar la realitat dels jocs-esports; comprendre l’organització jeràrquica dels sistemes vius i la interacció dinàmica que els porta a l’autoregulació representa un primer estadi per assumir que noves metodologies i enfocaments poden ajudar a aconseguir els objectius d’una forma més eficient.

Aquesta visió holística dels sistemes dinàmics ve acompanyada d’una nova terminologia que es va consolidant a poc a poc entre els professionals de l’esport (entrenament integrat, teoria dels sistemes dinàmics, constrenyiments, pertorbacions estocàstiques, assequibilitat, estructures, dinàmiques no lineals, aprenentatge diferencial, variabilitat, etc.).

Tanmateix, a les ciències que estudien els sistemes complexos els queda encara un gran camí per recórrer i reptes per assolir: baixar la teoria al terreny de la pràctica i consolidar els avenços, a partir de l’evidència científica, en són alguns dels importants.

La celebració del congrés «Complex Systems in Sport» és una aposta clara per al coneixement i la innovació que el FC Barcelona dinamitza a través del Barça Innovation Hub. L’aliança institucional entre l’INEFC, el grup de recerca Sistemes Complexos i Esport i el Barça Innovation Hub faran possible reunir els millors especialistes del món en un sol esdeveniment.

Estem segurs que aquest congrés inspirarà tots els assistents i permetrà consolidar i obrir noves relacions i projectes amb l’objectiu de seguir treballant pel lideratge i l’excel·lència dels professionals del nostre club i del món de l’esport en general.


Correu electrònic:francesc.cos@fcbarcelona.cat

Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?