Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 154.
Pages 66-75 (April 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 154.
Pages 66-75 (April 2007)
Avenços tècnics aplicats a l'ecografia musculosquelètica de la lesió esportiva
Technical advances applied to skeletal muscle ultrasound scanning of sport injuries
Visits
...
José Fernando Jiménez Díaza, Guillermo Álvarez Reyb, Ramon Balius Matasc, José Gerardo Villa Vicented
a Cátedra de Traumatología del Deporte, UCAM. Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. Espanya.
b Universidad de Málaga. Màlaga. Espanya.
c Consell Català de l'Esport. Generalitat de Catalunya. Barcelona. Espanya. Clínica Fiatc. Barcelona. Espanya.
d Universidad de León. Lleó. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (7)
Show moreShow less
Tables (5)
Taula 1 Indicadors i paràmetres quantitatius de qualitat d'imatge lesional en una contusió muscular de 5 dies d'evolució, estudiada amb ambdós equips. En l'E-B destaca la presència de zones anecoiques i hipoecoiques no visualitzables amb l'E-A
Taula 1I Indicadors i paràmetres quantitatius de qualitat d'imatge lesional d'una ruptura fibril·lar de 4 setmanes d'evolució, estudiada amb ambdós equips
Taula III Indicadors i paràmetres quantitatius de qualitat d'imatge d'una tendinitis rotuliana. En l'E-B destaca la presència d'una zona hipoecoica àmplia a penes visualitzable amb l'EA
Taula 1V Indicadors i paràmetres quantitatius de qualitat d'imatge lesional d'una tendinitis rotuliana on s'observa una gran calcificació
Taula V Indicadors i paràmetres quantitatius de qualitat d'imatge lesional d'una lesió del lligament lateral intern del genoll
Show moreShow less
Mètodes: Es comparen dos equips portàtils d'ultrasonografia d'alta definició (E-A i E-B). Un dels quals (E-B) integra en el seu sistema la imatge harmònica, l'ecografia composta en temps real, la visió panoràmica, la imatge en 3D i el convex virtual. Es comparen 5 tipus de lesions: contusió muscular, lesió muscular intrínseca, tendinitis rotuliana, tendinitis calcificant del tendó rotulià i ruptura parcial del lligament lateral intern del genoll. Criteris de valoració: grau d'ecogenicitat, grandària de l'àrea de lesió, aspecte, forma, vores, visualització global. Resultats: Contusió muscular: amb l'E-B es visualitzen més les zones anecoiques i hipoecoiques. Lesió muscular intrínseca: amb l'E-B es detecta l'àrea hipoecoica de ruptura 4 setmanes després de la lesió i s'observen vasos sanguinis en aquest territori. Tendinitis rotuliana: amb l'E-B es redueix l'efecte anisotròpic i milloren la definició i els límits de la lesió. Tendinitis calcificant del tendó rotulià: el sistema 3D de l'E-B permet una millor valoració de la disposició de la calcificació. Ruptura parcial del lligament lateral intern del genoll: amb l'E-B es localitza teixit fibrós de reparació en el fascicle profund del lligament. Conclusions: Els nous sistemes integrats en els equips d'ultrasonografia portàtil milloren la visualització dels teixits lesionats. En les lesions musculars s'incrementa la definició de les àrees de sagnat i del seu contingut. En les lesions musculars per distracció, es perllonga el temps de visualització de la lesió i la hipervascularització. En les lesions tendinoses es delimiten millor les vores de degeneració tendinosa i la seva extensió lesional. El sistema 3D defineix amb gran exactitud la invasió del dipòsit càlcic de l'interior de les fibres tendinoses. En la lesió del lligament es visualitzen les zones cicatricials.
Palabras clave:
Lesió esportiva
Ecografia
Paràmetres d´imatge lesional
Methods: Two high-definition portable ultrasound devices (U-A and U-B) were compared. One of these devices (U-B) includes harmonic imaging, real-time compound ultrasound imaging, panoramic view, 3D and virtual convex imaging. Five types of lesions were compared: muscle contusions, muscle strain, patellar tendinosis, calcific patellar tendinosis, and partial rupture of the internal lateral ligament of the knee. The evaluation criteria were echogenicity, lesion size, appearance, form, borders, and overall visualization. Results: Muscle contusion: visualization of anechoic and hypoechoic areas was better with U-B. Muscle strain: U-B was able to show an area of hypoechogenicity in a rupture 4 weeks after the lesion occurred, as well as blood vessels in the area. Patellar tendinosis: U-B reduced the anisotropic effect and improved definition of the lesion and its borders. Calcific patellar tendinosis: the 3D system of the U-B device allowed better evaluation of the calcification pattern. Partial rupture of the internal lateral ligament of the knee: with U-B, fibrous repair tissue was identified in the deep fasciculus of the ligament. Conclusions: The new systems integrated into portable ultrasound devices improve visualization of injured tissue. In muscle lesions, definition of areas of bleeding and their contents is improved. In torn muscles, visualization of the injury and hypervascularization is prolonged. In tendon injuries, the size of the lesion and the borders of tendon degeneration are better delineated. The 3D system is able to define calcific deposits inside the tendon fibers with high precision. Scar areas can be seen in ligament lesions.
Keywords:
Sport injury
Ultrasound
Injury image parameters

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?