Publish in this journal
Journal Information
Vol. 41. Issue 149.
Pages 25-30 (January 2006)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 41. Issue 149.
Pages 25-30 (January 2006)
Data de naixement i èxit en el basquetbol professional
Visits
...
Santiago Estevaa, Franchek Drobnicb, Jordi Puigdellívolc, Luis Serratosad, Manuel Chamorrod
a Departament de Fisiologia de l'Esport Centre d'Alt Rendiment (CAR). Barcelona.
b Departament de Fisiologia de l'Esport Centre d'Alt Rendiment (CAR). Barcelona. Serveis Mèdics del FC Barcelona. Barcelona.
c Serveis Mèdics del FC Barcelona. Barcelona.
d Serveis Mèdics del Real Madrid CF. Madrid.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (4)
Figura 1. Dades equips base i bàsquet professional espanyol.
Figura 2. Dades de la NBA i TOP-50 de la NBA
Figura 3. Esports individuals d'alt nivell ­CAR­.
Tabla. I Dades de la mostra seleccionada i dels percentatges de naixements segons els trimestres
Show moreShow less
Objectiu: Determinar si la data de naixement (mes de naixement) és un factor que intervé en la selecció de futurs talents en l'esport del basquetbol. L'efecte de l'edat relativa (RAE) mostrarà si hi ha una variació en el percentatge del nombre de naixements durant l'any natural. Mètode: Es determinen els mesos de naixement dels jugadors de l'Asociació de Clubs de Bàsquet (ACB), Liga Española de Baloncesto (LEB I), LEB2, National Basquetball Association (NBA) i del basquetbol base de diversos clubs. Les dades es disposen en trimestres. Resultat: Hi ha una forta tendència a la selecció dels nois nascuts els primers trimestres de l'any respecte dels nascuts els últims trimestres. Aquesta tendència es manté, però perd força a mesura que es va pujant de categoria, fins a arribar al bàsquet professional. Aquest fet s'explica perquè en les primeres etapes d'aquest esport els nois se seleccionen només per la seva maduració avançada o per un dels seus indicadors, la talla. D'aquesta manera, una gran quantitat de possibles futurs talents tendeixen a perdre's i altres nois amb menys aptituds, només per haver nascut a principi d'any, podran arribar a un nivell professional. Conclusió: A Espanya, hi ha un predomini de la selecció de jugadors de basquetbol en funció del mes de naixement. S'haurien d'establir les eines i el sistema adequat de selecció, a fi d'optimitzar la selecció i el desenvolupament dels jugadors, en el futur.
Palabras clave:
Edat relativa
Èxit esportiu
Basquetbol base
Basquetbol professional
Talent
Expert
Objective: To determine whether birth date (month of birth) influences selection in basketball. The relative age effect (RAE) will show whether there is variation in the percentage of number of births throughout the natural year. Method. The months of birth of players of the Association of Basketball Clubs (Asociación de Clubes de Baloncesto [ACB]), the Spanish Basketball League (Liga Española de Baloncesto [LEB1, LEB2]), the National Basketball Association (NBA) and of grassroots players of several clubs were identified. Data were grouped in trimesters. Results. A strong tendency to select players born in the first trimesters of the year compared with the last trimesters was found. This tendency was maintained but was less apparent in the higher categories up to professional level. An explanation for this finding is that in the first stages of basketball, boys are selected on the basis of advanced maturation or by one of its indicators (height). Thus, many future talents tend to be lost and other boys with lower aptitude may reach professional level simply because they were born at the beginning of the year. Conclusions. Month of birth strongly influences the selection of basketball players in Spain. Appropriate selection criteria should be established to optimize the selection and development of future players.
Keywords:
Relative age
Sporting success
Grassroots basketball
Professional basketball
Talent
Expert

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.