Journal Information
Vol. 43. Issue 158.
Pages 87 (April 2008)
Full text access
Declaració de consens del COI. Canvi de sexe a l' esport. Any 2003
The IOC Consensus statement on sex reassignment in sports. 2003
Visits
...
Article information
Full Text

El 28 d'octubre de 2003 un comitè ad hoc convocat per la Comissió Mèdica del COI es va reunir a Estocolm per debatre i tractar recomanacions sobre la participació en competicions esportives de persones que s'han sotmès a un canvi de sexe (masculí a femení i a la inversa).

El grup estava format per:

Prof. Arne Ljungqvist (Suècia)

Prof. Odile Cohen-Haguenauer (França) Prof. Myron Genel (EUA)

Prof. Joe Leigh Simpson (EUA)

Prof. Martin Ritzen (Suècia)

Prof. Marc Fellous (França)

Dr. Patrick Schamasch (França)

El grup confirma la recomanació anterior que «les persones que se sotmetin a una intervenció de canvi de sexe masculí a femení abans de la pubertat seran considerades noies o dones» (persones de sexe femení). Això també és d'aplicació a les persones que se sotmetin a una intervenció de canvi de sexe femení a masculí, que en conseqüència es considerarien nois i homes (persones de sexe masculí).

El grup recomana igualment que les persones que se sotmetin a una intervenció de canvi de sexe masculí a femení (o a la inversa) després de la pubertat puguin participar en competicions femenines o masculines, respectivament, d'acord amb les següents condicions:

- Que els canvis anatòmics quirúrgics hagin finalitzat, incloent-hi els dels genitals externs i la gonadectomia.

- Que el reconeixement legal del sexe assignat hagi estat conferit per les autoritats oficials pertinents.

- Que la teràpia hormonal oportuna per al sexe assignat s'hagi administrat de manera comprovable i durant un període de temps suficient per tal de minimitzar els avantatges relatius al sexe en competicions esportives.

Segons el dictamen del grup, el dret a participar-hi hauria de començar com a mínim dos anys després d'haver practicat la gonadectomia.

De la mateixa manera, se sobreentén que es farà una avaluació puntual i confidencial en cada cas.

En cas que es qüestioni la identitat sexual d'un atleta participant, el delegat mèdic (o una persona amb un càrrec equivalent) de l'organisme esportiu en qüestió podrà adoptar les mesures necessàries per determinar el sexe d'un competidor.

En cas de divergències entre la versió en anglès i les versions traduïdes de la declaració de consens, prevaldrà la versió en anglès.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?