Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 158.
Pages 94-96 (April 2008)
Full text access
Declaració de consens del COI. Mort sobtada cardiovascular a l'esport. Any 2004
The IOC Consensus statement on sudden cardiovascular death in sport. 2004
Visits
...
Article information
Full Text
Download PDF
Statistics
Figures (3)
Show moreShow less
Full Text

RECOMANACIONS DELAUSANA A L'EMPARA DE LA COMISSIÓMÈDICA DELCOI (10 DE DESEMBRE DE 2004). REVISIÓ CARDIOVASCULAR ABANS DE LA COMPETICIÓ

A l'esport s'ha de preveure totalment la "mort sobtada". La causa més important (en més del 90%) de la mort sobtada no traumàtica en atletes està relacionada amb anomalies cardíaques existents prèviament.

Als efectes d'aquesta recomanació, la mort sobtada cardiovascular es defineix com es descriu a continuació:

La mort que es produeix després d'una hora de l'aparició de símptomes en una persona que no presentava un estat cardiovascular prèviament diagnosticat que apuntés a un desenllaç fatal, excloent-hi les causes cerebrovasculars, respiratòries, traumàtiques i les relacionades amb les drogues.

L'objectiu d'aquesta recomanació consistirà a identificar de la manera més precisa possible els atletes en risc per tal d'aconsellar-los d'una manera convenient.

Pas 1

Per a tots els participants en començar les activitats de competició fins els 35 anys (taula I).

Les proves recomanades s'haurien de repetir com a mínim cada 2 anys.

Per a tots els participants en començar les activitats de competició fins als 35 anys (taula II).

Pas 2

Els casos seleccionats amb uns resultats d'història personal i història familiar positius de malaltia cardíaca potencialment heretada, o els resultats físics o d'electrocardiograma positius al Pas 1 requereixen una avaluació addicional per part d'un especialista cardíac en funció de l'edat, amb l'objectiu d'autoritzar la participació esportiva de l'atleta.

Les avaluacions addicionals poden incloure l'ecocardiografia transtoràcica, la prova d'esforç precoç i un control d'electrocardiograma de 24 hores. A més a més, el seguiment no invasiu de familiars pot oferir informació valuosa sobre la malaltia cardiovascular heretada.

Abans de fer la prova, l'atleta i, en cas de ser menor d'edat, els seus representants legals tindran dret a rebre la informació pertinent sobre la naturalesa i els objectius de la prova, així com sobre les conseqüències mèdiques en cas que els resultats siguin positius, en particular sobre la necessitat de fer més proves i l'adopció de mesures preventives i terapèutiques. L'atleta i els seus representants també haurien de ser informats sobre el finançament de la prova i el seguiment mèdic.

Caldrà parar una atenció especial a la protecció de la privacitat de l'atleta. Els resultats es comunicaran únicament a l'atleta i als seus representants legals.

LLISTA DE PARTICIPANTS

Metge forense Denis Oswald, advocat, membre del COI, President de FISA, Suïssa

Prof. Jon Dvorak, Cap del servei mèdic de la FIFA, Clínica Schulthess, Zuric, Suïssa

Prof. Domenico Corrado, Director del Laboratori de Cardiologia, Universitat de Pàdua, Itàlia

Prof. Joel I. Brenner, Prof. de cardiologia pediàtrica, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, MD, EUA

Prof. Jan Hoogsten, Cap del centre de formació, Cardiologia, Veldhoven, Països Baixos

Prof. William McKenna, Director de l'Hospital Heart, Londres, Regne Unit 

Prof. Folkert J. Meijboom, Thoraxcentre, Universitat Erasmus, Rotterdam, Països Baixos

Prof. Gaetano Thiene, Director de l'Institut d'Anatomia Patològica, Universitat de Pàdua, Itàlia

Prof. Lukas Kappenberger, Cap de serveis de cardiologia, CHUV, Lausana, Suïssa

Dr. Mario Zorzoli, UCI, Director de serveis sanitaris, Aigle, Suïssa

Prof. Laurent Rivier, Toxicòleg, Lausana, Suïssa

Dra. Patricia Sangenis, Cardiòloga, Coordinadora del grup de treball Dones i Esports de la Comissió Mèdica del COI, Directora científica i mèdica

Sra. Susan Greinig, Directora de programes mèdics per al COI Prof. Erik J. Meijboom, Prof. de cardiologia congènita, CHUV, Lausana, Suïssa 

Sra. Karin Bille, resident de pediatria, CHUV, Lausana, Suïssa

Sr. David Figueiras, Departament de ciències esportives, Universitat de Lausana, Suïssa

Sra. Dominique Sprumont, Directora de l'Institut de Llei Sanitària, Universitat de Neuchâtel, Suïssa

En cas de divergències entre la versió en anglès i les versions traduïdes de la declaració de consens, prevaldrà la versió en anglès.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?