Publish in this journal
Journal Information
Vol. 54. Issue 201.
Pages 5-11 (January 2019)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 54. Issue 201.
Pages 5-11 (January 2019)
Efectes de la rehidratació en la condició física i tècnica de jugadors de futbol semiprofessionals
Effects of rehydration on the physical and technical condition in soccer players
Visits
...
Antonella Carioloa, Juan del Cosoa, Francisco Manuel Argudob, Pablo José Borges-Hernándezb
a Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, Facultad de Educación y Salud, Universidad Camilo José Cela, Villanueva de la Cañada, Madrid, Espanya
b Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (5)
Show moreShow less

Aquest estudi té com a objectiu determinar l’efecte de la rehidratació en la condició física i la tècnica de 12 jugadors de futbol semiprofessionals (21,14 ± 1,69 anys) que es van sotmetre a un entrenament regular de futbol (129 ± 7 min). Els participants van ingerir aigua ad libitum, o es van hidratar d’acord amb les recomanacions estandarditzades. A cada sessió es mesurà la temperatura, l’altura màxima del salt vertical i la precisió en 4 llançaments de penal, amb estímul visual i auditiu, abans i després de les sessions d’entrenament. La deshidratació aconseguida i la taxa de sudoració foren més grans quan els jugadors bevien lliurement a voluntat, contra una rehidratació recomanada (1,3 ± 0,8% vs. 0,5 ± 0,6%; p = 0,01) (730,3 ± 275,6 vs. 516,9 ± 111,2 ml/h, p = 0,02). En la temperatura timpànica d’un sol moviment, a la sessió en què es programà la hidratació (p = 0,06 vs. p < 0,01) hi hagué interacció entre el tractament i el temps (p = 0,01). Després de l’entrenament, l’altura del salt fou major que a l’inici (p < 0,01) i també més alt que la del grup ad libitum (p = 0,04). En el cas dels xuts, hi hagué una diferència significativa en la relació temporal del tractament (p = 0,01), cosa que indica que la hidratació fou efectiva per reduir el nombre d’errors. Aquestes dades indiquen que una deshidratació moderada podria afectar la força muscular de la cama i reduir la precisió motora durant un llançament simulat de penal en el futbol. © 2018 FUTBOL CLUB BARCELONA. Publicat per Elsevier España, S.L.U. Tots els drets reservats.

Palabras clave:
Taxa de sudoració; Salt vertical; Penal

This study aimed to determine the effect of rehydration on the physical condition and technique of twelve semi-professional soccer players (21.14 ± 1.69 years) underwent regular soccer training (129 ± 7 min). On one occasion, participants ingest water ad libitum or were hydrated according to standardized recommendations. In each session, temperature, three maximum vertical jump height and accuracy were measured in a four penalty kick with auditory and visual stimulus, before and after the training sessions. The dehydration achieved and the rate of sweating was greater when the players drank freely at will against a recommended rehydration (1.3 ± 0.8% vs. 0.5 ± 0.6%, P = .01) (730.3 ± 275.6 vs. 516.9 ± 111.2 mL/h, P = .02). The tympanic temperature of a single movement in the session where the hydration scheduled (P = .06 vs. P < .01), in this case and there was interaction between the treatment and the time (P < .01). Jump height after training was higher than the initial (P < .01) and also higher than ad libitum group (P = .04). In the case of shots there was a significant difference in the time relationship of the treatment (P = .01), indicating that hydration was effective to reduce the number of errors. These data indicate that moderate dehydration could affect muscle strength of the leg and reduce motor accuracy during a simulated football penalty kick. © 2018 FUTBOL CLUB BARCELONA. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Keywords:
Sweating rate; Vertical jump; Penalty

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?