Publish in this journal
Journal Information
Vol. 44. Issue 162.
Pages 86-97 (April - June 2009)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 44. Issue 162.
Pages 86-97 (April - June 2009)
Genètica i esport
Genetics and sports
Visits
...
Josep Sàncheza, Óscar Campuzanob, Anna Iglesiasb, Ramon Brugadab
a Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. España.
b Centre de Genètica Cardiovascular. Facultat de Medicina. Universitat de Girona. Girona. España.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (8)
Show moreShow less
There have been great scientific and technical advances in biomedicine in the last few years, particularly after the description of the human genome. These improvements have gradually been applied in diverse fields that have gone beyond the study of the disease to enter the study of health. The latter includes research in the field of physical and sports activity. Genetics therefore provides the scientific knowledge that helps us to optimise the performance of high level sportsmen/women, to reap the benefits of carrying out physical exercise and/or to perform a safe sports practice by evaluating the risk of a hereditary disease associated to sudden death in sportsmen/women.
Keywords:
Genetics
Sport
Physical condition
Sudden death
Arrhythmic syndromes
La biomedicina ha experimentat grans avenços científics i tècnics en els darrers anys, especialment després de la descripció del genoma humà. Aquestes millores s??han aplicat gradualment a diversos àmbits, que han sobrepassat l??estudi de la patologia per fins i tot endinsar-se en l??estudi de la salut. Entre aquesta darrera s??inclouen investigacions en el camp de l??activitat física i l??esport. La genètica, doncs, ens aporta uns coneixements científics que poden ajudar-nos a optimitzar el rendiment d??un esportista d??alt nivell, rendibilitzar els efectes de la pràctica de l??exercici físic i/o portar a terme una pràctica esportiva segura, tot avaluant el risc d??una malaltia hereditària associada a la mort sobtada en esportistes.
Palabras clave:
Genètica
Esport
Condició física
Mort sobtada
Síndromes arítmiques

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?