Journal Information
Vol. 49. Issue 184.
Pages 105-111 (October - December 2014)
Vol. 49. Issue 184.
Pages 105-111 (October - December 2014)
Full text access
Influència de l’entorn on es viu (rural vs urbà) sobre la condició física d’escolars d’educació primària
Visits
...
Gema Torres-Luquea, David Moleroa, Amador Lara-Sancheza, Pedro Latorre-Romána, Javier Cachón-Zagalaza, M. Luisa Zagalaz-Sáncheza
a Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de Jaén, Jaén, Espanya
Article information
Introducció

L’objectiu d’aquest estudi fou valorar la influència de l’entorn en què es viu (rural vs urbà) en la condició física i els paràmetres antropomètrics d’escolars d’educació primària.

Material i mètode

Es seleccionaren 509 subjectes (290 urbans i 219 rurals) de 8 a 11 anys, als quals es féu una valoració antropomètrica (massa, talla, IMC, ràtio cintura/maluc) i de la condició física (força de prensió manual, salt vertical, flexibilitat i fitnes cardiorespiratori).

Resultats

Els resultats mostren que la població urbana obté valors més baixos en els paràmetres antropomètrics i la població rural millors resultats en la condició física: força de prensió manual (15,72 ± 4,10 vs 19,78 ± 5,20 kg), flexibilitat (8,38 ± 4,59 vs 17,08 ± 6,24 cm) i fitnes cardiorespiratori (46,00 ± 4,19 vs 46,79 ± 4,49 ml/kg/min), i no es trobaren diferències en el salt vertical.

Conclusions

Es posa de manifest que cal tenir en compte el lloc de residència (rural vs urbà) a l’hora d’aplicar programes d’intervenció de promoció de l’activitat física.

Palabras clave:
Escolars
Context escolar
Context social
Activitat física
Educació física
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.