Publish in this journal
Journal Information
Vol. 41. Issue 150.
Pages 45-50 (April 2006)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 41. Issue 150.
Pages 45-50 (April 2006)
La influència del condicionament físic aeròbic en el medi aquàtic en la qualitat de vida d'un grup de nens asmàtics
Influence of aqua aerobic exercise in an air-conditioned environment on quality of life in a group of asthmatic children
Visits
...
lkin Eduardo Roldán Aguilara, Juan David Fernández Villadab, María Helena Lopera Zapatac, David Julián Monsalve Murillod, Diego Alberto Ochoa Alzatee, Luis Bernardo Aristizábal Londoñoe
a Metge especialista en Medicina Esportiva. Docent de la Facultat d'Educació Física, Recreació i Esport del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. Colòmbia.
b Professional en Esport. Docent de la Facultat d'Educació Física, Recreació i Esport del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. Colòmbia.
c Estadística. Docent del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. Colòmbia.
d Estudiante de Professional en Esport del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. Colòmbia.
e Docent de la Facultat d'Educació Física, Recreació i Esport del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. Colòmbia.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (2)
Taula I. Prova de Wilcoxon per a les mitjanes entre grup experimental (GE) i grup control (GC)
Taula II. Prova de la t d'Student per a les diferències del "després" menys l'"abans"
Show moreShow less
Fonaments: L'objectiu d'aquesta investigació va ser estudiar els canvis en la qualitat de vida (CV) en nens asmàtics, després d'un entrenament aeròbic en medi aquàtic climatitzat (AAMAC). Subjectes i mètodes: 22 nens asmàtics, dividits en grup experimental (GE) i grup control (GC) d'11 pacients cadascun, als quals fou administrat el qüestionari de qualitat de vida específic per a nens asmàtics PAQLQ, abans d'iniciar l'AAMAC. El GE va ser sotmès addicionalment a un condicionament aeròbic en piscina climatitzada durant 18 setmanes, al final de les quals es va administrar el PAQLQ als 2 grups. Resultats: En la primera administració (abans, A) del PAQLQ, es va trobar que en 8 de les 23 preguntes el GE mostrava mitjanes més baixes en el seu CV (p = 0,05). En comparar el sumatori de les diferències de les respostes en la segona administració (o després, D) menys l'"abans" (A) en ambdós grups de totes les preguntes del PAQLQ, en el GE hi havia una millora significativa de la CV comparat amb el GC (GE: 582; GC: ­32). Conclusió: L'AAMAC millora la CV dels nens asmàtics i es pot considerar un factor profilàctic per evitar les crisis induïdes per esforç.
Palabras clave:
Asma
Condicionament aeròbic medi aquàtic climatitzat
Qualitat de vida
Background: To evaluate changes in the quality of life (QoL),of asthmatic children after aqua aerobic exercise in an air-conditioned environment. Subjects and methods: We divided 22 asthmatic children into two groups: an experimental group and a control group, with 11 children in each group. Each child was administered the specially designed quality of life questionnaire for asthmatic children (PAQLQ). The experimental group was also given aqua aerobic training in an air-conditioned environment, lasting 18 weeks, after which the PAQLQ was repeated in both groups. Results: The initial results of the PAQLQ questionnaire showed that in 8 of the 23 questions the experimental group had lower average QoL values ( P=.05). When comparing the sum of the differences in the results at the second application minus the initial results in both groups, we found a significant improvement in the QoL of the experimental group compared with that in the control group (experimental group: 582; control group: ­32). Conclusion: Aqua-aerobic exercise in an air-conditioned environment improves the QoL of asthmatic children and can be considered a prophylactic factor in the prevention of exercise-induced crises.
Keywords:
Asthma
Aerobic conditioning in an aquatic, air-conditioned environment
Quality of life

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?