Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 153.
Pages 26-35 (January 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 153.
Pages 26-35 (January 2007)
La mort sobtada en l'esport. Registre a l'Estat espanyol
Sudden death in sport. Spanish registry
Visits
...
Pedro Manonelles Marquetaa, Beatriz Aguilera Tapiab, Araceli Boraita Pérezc, Emilio Luengo Fernándezd, Carlos Pons de Beristaina, Mª Paz Suárez Mierb
a Federació Espanyola de Medicina de l'Esport. Saragossa. Espanya
b Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Madrid. Espanya.
c Centre Nacional de Medicina de l'Esport. Consell Superior d'Esports. Madrid. Espanya.
d Hospital de la Defensa. Saragossa. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (8)
Taula 1 Distribució per edats
Taula 2 Morts per anys
Figura 1. Morts per anys.
Taula 3 Esport/activitat física en el moment de la mort
Taula 4 Causes de mort sobtada
Taula 5 Casos ressuscitats
Taula 6 Causes de mort sobtada en esportistes majors de 30 anys
Taula 7 Causes de mort sobtada en esportistes de 30 anys o menys
Show moreShow less
Introducció i objectius: Aquest treball investiga las causes de mort sobtada a Espanya recollides mitjançant el Registre Nacional de Mort Accidental y Sobtada en Esportistes. Mètodes: S'apleguen 180 casos de mort sobtada: 164 homes, 12 dones y 4 en què no s'havia especificat el sexe; 84 casos van correspondre a menors de 30 anys. Resultats: Els esports més practicats en el moment de l'episodi mortal han estat el futbol (40 casos), el ciclisme (39), l'atletisme (24), el futbol sala y els esports de frontó (8 casos cada u) y l'educació física (7). Las causes més freqüents de mort sobtada han estat la malaltia ateromatosa coronària (48 casos), la miocardiopatia aritmogènica (11), la miocardiopatia hipertròfica (9), les anomalies coronàries congènites (5), la hipertròfia ventricular esquerra idiopàtica (4) y l'estenosi valvular aòrtica (4). En majors de 30 anys la causa més freqüent de mort és la malaltia ateromatosa coronària, amb 47 dels 64 casos estudiats (73,43%). Hi ha 4 casos de miocardiopatia aritmogénica (6,25%) y 3 casos (4,68%) de miocardiopatia hipertròfica. En els morts de 30 anys o menys les causes més freqüents foren la miocardiopatia aritmogènica (7 casos, 13,72%), la miocardiopatia hipertròfica (6 casos, 11,76%), les anomalies coronàries congènites (5 casos, 9,8%), la hipertròfia ventricular esquerra idiopàtica (4 casos, 7,84%) i l'estenosi valvular aòrtica (3 casos, 5,88%). En aquestes edats la majoria de les morts foren d'origen indeterminat (14 casos, 27,45%) a pesar de haver practicat necròpsia completa. Conclusions: Hi ha una gran dificultat per obtenir dades completes dels casos de mort sobtada en esportistes al nostre país, que mostren una important incidència en joves y en adults de la cinquena dècada. Els esports més freqüentment implicats són el futbol, el ciclisme y l'atletisme. La causa més freqüent de mort sobtada a partir dels 30 anys és la malaltia ateromatosa coronària, y en menors de 30 anys, la miocardiopatia aritmogènica, la miocardiopatia hipertròfica, les anomalies coronàries congènites y la hipertròfia ventricular esquerra idiopàtica, però la de major incidència es la mort inexplicada amb cor estructuralment normal. Es necessari profunditzar en l'obtenció de les dates de les morts sobtades en esportistes mitjançant aquest registre.
Palabras clave:
Mort sobtada en esportistes
Registre de mort sobtada
Esport
Introduction and objectives: The present article investigates the causes of sudden death in Spain. The data were drawn from the National Registry of Accidental and Sudden Death in Athletes. Methods: There were 180 cases of sudden death, 165 in males, 12 in females, and four in which gender was not recorded. Eighty-four cases occurred in persons aged less than 30 years old. Results: The most commonly practiced sports at the time of sudden death were football (40 cases), cycling (39), athletics (24), futsal and racquet sports (8 each) and physical education (7 cases). The most common cases of sudden death were atheromatous coronary disease (48 cases), arrhythmogenic cardiomyopathy (11), hypertrophic cardiomyopathy (9), congenital coronary anomalies (5), idiopathic left ventricular hypertrophy (4), and aortic valvular stenosis (4). In persons aged more than 30 years old (96), the most frequent cause of death was atheromatous coronary disease in 47 of the 64 cases studied (73.43%). There were 4 cases of arrhythmogenic cardiomyopathy (6.25%) and three cases of hypertrophic cardiomyopathy (4.68%). In deaths occurring in persons aged 30 years or less, the most frequent causes were arrhythmogenic cardiomyopathy (7 cases, 13.72%), hypertrophic cardiomyopathy (6 cases, 11.76%), congenital coronary anomalies (5 cases, 9.8%), idiopathic left ventricular hypertrophy (4 cases, 7.84%), and aortic valvular stenosis [3 cases, 5.88%). In this age group, most deaths were of undetermined cause (14 cases, 27.45%), although complete autopsy was performed. Conclusions: It is difficult to obtain complete data on cases of sudden death in Spanish athletes, the incidence of which is considerable in young persons and adults in the fifth decade of life. The most commonly involved sports are football, cycling and athletics. After the age of 30 years, the most frequent cause of sudden death is atheromatous coronary disease. Below the age of 30 years, the most common causes of death are arrhythmogenic cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, congenital anomalies, and idiopathic left ventricular hypertrophy. However the cause with the greatest incidence is unexplained death occurring in a structurally normal heart. Mechanisms for obtaining more detailed information on the causes of sudden death in athletes should be established through this register.
Keywords:
Sudden death in athletes
Registry of sudden death
Sport

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?