Journal Information
Vol. 49. Issue 184.
Pages 139-149 (October - December 2014)
Vol. 49. Issue 184.
Pages 139-149 (October - December 2014)
Full text access
Lesions esportives i personalitat: una revisió sistemàtica
Visits
...
Joel Manuel Prieto Andreua, António Labisa Palmeirab, Aurelio Olmedilla Zafraa
a Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
b Universidade Lusófona de Lisboa, Lisboa, Portugal
Article information

Tot i que hi ha un bloc de la literatura que estudia la relació entre psicologia i lesions esportives, són molt escassos els estudis sobre personalitat resistent, ansietat competitiva i competitivitat. Aquesta revisió sistemàtica mostra que la informació relativa a aquests estudis és incompleta i, a vegades, contradictòria. El propòsit d’aquest treball és revisar la bibliografia que analitza aquests factors psicològics en les lesions dels esportistes. S’identificaren estudis significatius a través d’una cerca sistemàtica a Medline (PubMed) i SportDiscus, i s’extragueren dades del disseny d’estudi, participants, variables, instruments i resultats. S’inclogueren 6 estudis, 2 referents a personalitat resistent i 4 relacionats amb l’ansietat competitiva, sense trobar-ne cap de significatiu que es refereixi a la competitivitat relacionada amb les lesions esportives. L’evidència inicial indica que les puntuacions majors en personalitat resistent i les menors en ansietat competitiva disminueixen la vulnerabilitat de l’esportista a patir lesions. Es mostren estadísticament i es discuteixen els resultats.

Palabras clave:
Personalitat resistent
Ansietat competitiva
Competitivitat
Lesió esportiva
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.