Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 153.
Pages 47-54 (January 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 153.
Pages 47-54 (January 2007)
Moure's amb dificultat al gimnàs: consideracions entorn d'un problema educatiu i de salut
Clumsiness in the gym: considerations about a health and educational problem
Visits
...
Luis Miguel Ruiz Péreza, Esmeralda Mata Gómez de Ávilaa, Fernando Jiménez Díaza, Juan Antonio Moreno Murciab
a Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. Espanya.
b Universidad de Murcia. Múrcia. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Els problemes evolutius de coordinació motriu en les edats escolars continuen sent una dificultat subjacent del context espanyol. El seu impacte en les dimensions física, social i emocional dels escolars ha estat destacada pels investigadors i la necessitat de prendre'n consciència i del seu efecte esdevé molt necessària. En aquest article s'analitza en què consisteix aquesta dificultat, les seves possibles causes, i els seus efectes, per destacar la necessitat d'una intervenció primerenca a fi de posar remei a les conseqüències, i especialment en la condició física dels escolars que la pateixen, atesa la seva tendència al sedentarisme i a un estil de vida poc actiu. En definitiva, s'hi vol destacar que els problemes evolutius de coordinació motriu no són estrictament un problema educatiu, sinó que s'han convertit en un problema de salut que per resoldre'l implica a tothom.
Palabras clave:
Competència motriu
Problemes evolutius de coordinació motriu
Escolars
Activitat física i esport
Developmental coordination disorder in schoolchildren is a hidden problem in Spain. The impact of this condition on the emotional, social and physical dimensions of children's development has been demonstrated and awareness of its effects and prevalence should be increased. In this article we analyze the characteristics of this disorder, its possible causes, and its effects, with the aim of demonstrating the need for early intervention to remedy its consequences, and specifically children's physical fitness, since children with these difficulties tend to be sedentary and abstain from physical activity. In conclusion, we emphasize that developmental coordination disorder is not exclusively an educational problem, but is also a health problem, and that all adults involved in the child's education should be involved in its solution.
Keywords:
Motor competence
Developmental coordination problems
Schoolchildren
Physical activity and sport

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?