Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 153.
Pages 40-46 (January 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 153.
Pages 40-46 (January 2007)
Exercici físic i massa òssia (I). Evolució ontogènica de la massa òssia i influència de l'activitat física sobre l'os en les diverses etapes de la vida
Visits
...
Caritat Bagur Calafata
a Titulació de Fisioteràpia. Facultad de Ciències de la Salud. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (1)
Tables (1)
Figura 2. Increment de talla i densitat mineral òssia (DMO) en dones i homes. (De Theintz G et al2.)
La mineralització de la matriu òssia creix marcadament, arreu de l'esquelet, des de la infància fins a l'adolescència. Després la massa òssia retarda el seu creixement en la mesura que avança l'adolescència i fins a adquirir el pic de massa òssia. A partir de l'edat adulta l'os només prolifera de manera natural en cas de fractura que necessita reparació. Els beneficis de l'exercici físic sobre la densitat òssia es produeixen, sobretot, en les primeres etapes de la vida. Aquests beneficis, en el sentit d'increment de densitat mineral òssia, es van diluint en la mesura que van passant els anys, i es pot apuntar que els guanys de massa òssia relacionats amb l'exercici físic són difícils una vegada s'han superat els 50 anys d'edat. En etapes posteriors els beneficis de l'exercici físic per a l'os es tradueixen en una menor pèrdua de massa òssia, és a dir, estarien més en relació amb l'efecte d'estalvi que no pas de guany.
Bone matrix mineralization markedly increases throughout the skeleton from infancy to adolescence. From then on, bone mass growth gradually slows during adolescence until peak bone mass is reached. From adult age onwards bone only proliferates naturally in the case of fractures needing repair. The benefits of physical activity on bone density are observed especially in the first stages of life. These benefits, particularly the increase in bone mineral density, continue to diminish with time, and increases in bone mass as a result of physical activity are unlikely after the age of 50 years. Subsequently, the benefits of physical activity on bone are related to lesser bone loss, that is, the beneficial effects relate to maintenance rather than gain.
Keywords:
Bone Mass
Physical activity
Age
Ontogenic changes

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?