Journal Information
Vol. 41. Issue 149.
Pages 3-6 (January 2006)
Full text access
Una revista electrònica del 1964
Visits
...
Ramon Balius Matas
Article information
Full Text

L'avaluació del potencial científic d'un país es realitza mitjançant la valoració dels recursos econòmics destinats a la recerca, la valoració dels recursos humans que s'utilitzen i dels estudis bibliomètrics, és a dir, la valoració de la qualitat de la producció científica.

Així, la qualitat de la producció científica depèn ­a més de l'anomenat criteri d'impacte­ de característiques tècniques i formals. Però no només d'això, sinó també de que aquesta producció es faci en revistes amb un comitè de redacció reconegut i solvent i amb un procés d'avaluació externa. Igualment, cal que hi hagi elements bibliogràfics en anglès i, molt especialment, puntualitat en la seva aparició. Durant molts anys, la revista Apunts, Medicina de l'esport va ésser la mostra més visible de la bona medicina de l'esport que es practicava en el nostre país.

Estem convençuts que si aquells metges catalans de 1964 fundessin ara una revista de medicina de l'esport, sens dubte seria electrònica

Apunts. Medicina de l'esport és una revista bilingüe especialitzada en l'àmbit de la medicina de l'educació física i l'esport. Va ser fundada el 1964 per un grup de joves i entusiastes metges catalans, pioners de la medicina de l'esport a Espanya. L'Apunts ha passat èpoques de bonança i èpoques de grans dificultats, però ha aconseguit sortir de forma periòdica, encara que no sempre regular, durant aquests 40 anys. Actualment l'Apunts és propietat del Consell Català de l'Esport (CCE) i òrgan d'expressió de la Societat Catalana de Medicina de l'Esport (SCME).

Molts professionals de la medicina i l'esport pensen que Apunts, Medicina de l'esport ha desaparegut. Molts són els motius que han portat a aquesta situació. La nostra revista comparteix amb altres revistes biomèdiques espanyoles la manca de recepció d'articles. El fet de que la visibilitat d'un article estigui en funció de l'idioma en què es publica fa que molts investigadors publiquin els seus millors treballs en revistes indexades en llengua anglesa, i per això les revistes de l'Estat pateixen una permanent manca d'originals de qualitat. Això ha comportat, en els darrers 15 anys, canvis en l'estratègia de publicació dels investigadors. Els investigadors de moltes especialitats han passat de publicar en revistes nacionals a fer-ho en les internacionals, amb la finalitat d'obtenir una major difusió i visibilitat en les seves recerques i així millorar i optimitzar el seu currículum vitae.

La necessitat de que les revistes biomèdiques siguin formalment i estructuralment impecables obliga a buscar professionals de l'edició biomèdica. Igualment, el fet de que una revista depengui exclusivament dels pressupostos d'una Administració fa que la puntualitat no estigui en mans del consell de redacció. Però no només això: la nostra sensació és que l'Apunts no arriba a qui hauria d'arribar. Existeix, doncs, també un problema de distribució. Malgrat tot, l'Apunts gaudeix d'un merescut prestigi històric.

Per tant, estem segurs de que en la situació actual de l'Apunts no hi ha culpables, sinó únicament circumstàncies. L'actual consell de redacció i l'editor tenen com a objectiu principal modificar aquestes circumstàncies.

Ens proposem millorar la visibilitat de la revista. Per això cal l'edició electrònica. Probablement aquesta és la decisió més difícil de prendre. La nostra decisió es recolza en el convenciment de que l'Apunts cal que s'adapti el més aviat millor a la tendència actual de les publicacions biomèdiques. A més, estem convençuts que si aquells joves i entusiastes metges catalans de 1964 fundessin ara una revista de medicina de l'esport, sens dubte seria electrònica.

La revista Apunts, degana de les revistes de medicina de l'esport a Espanya i una de les més antigues d'Europa, vol fer un esforç per modernitzar-se i recuperar l'espai i la transcendència que antigament havia tingut. Per aquest motiu opta per entrar a formar part de la gran família de revistes biomèdiques de l'editorial comercial Doyma. Edicions Doyma és la primera editorial biomèdica espanyola, amb un catàleg de més de 60 revistes, una part important de les quals estan indexades en els índexs bibliogràfics internacionals més prestigiosos. Totes les publicacions d'Edicions Doyma estan disponibles en format HTLM i PDF i configuren el principal portal professional hispanoamericà de salut (http://www.doyma.es), amb una afluència de 500.000 visites mensuals i de 2 milions de pàgines visitades. El fet de formar-ne part fa que l'estructura formal de la revista sigui realitzada per personal especialitzat.

L'editor i el consell editorial volen tenir l'aval del CCE i de la SCME. A partir d'aquests, es pretén l'autogestió editorial de la revista i la presa de decisions científiques col·legiades del consell editorial. Per aconseguir-ho, és necessari l'ajut a càrrec dels pressupostos del CCE, però també és obligat que la revista s'autofinancïi. Per tant, no és només inevitable, sinó que també és aconsellable la presència de patrocinadors. Als patrocinadors no només se'ls demana recursos econòmics, sinó també alguna cosa més: confiança per reeixir una revista de qualitat, científica, electrònica i de repercussió que per a ells és poc objectivable a curt termini, però que pensem que és real.

Finalment, no volem acabar aquest editorial sense fer referència a la motivació de la totalitat del consell editorial en aquest projecte. Creiem que és necessari recuperar l'esperit que l'Apunts tenia quan va ser fundada l'any 1964. Comptem amb una institució que ens recolza i uns patrocinadors que creuen en el projecte. Però sobretot comptem amb la mateixa il·lusió d'aquells metges que als anys seixanta varen creure en un projecte que ara és el nostre. Ens declarem hereus d'aquesta il·lusió.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.