Publish in this journal
Journal Information
Issue
Vol. 41. Issue 149.
Pages 3-42 (January 2006)
Editorial
An electronic journal from 1964Una revista electrònica del 1964
Ramon Balius Matas
Apunts. Medicina de l'Esport. 2006;41:3-6
Original articles
Association between cardiovascular fitness and fat distribution in children and adolescentsRelació entre la condició física cardiovascular i la distribució de greix en nens i adolescents
José Antonio Casajús, María Teresa Leiva, José Antonio Ferrando, Luis Moreno, María Teresa Aragonés, Ignacio Ara
Apunts. Medicina de l'Esport. 2006;41:7-14
Study of muscular activity during relevéin first and sixth positionEstudi de l'activitat muscular durant el relevé en primera i sisena posició
Núria Massó, Ana Germán, Ferran Rey, Lluís Costa, Daniel Romero, Silvia Guitart
Apunts. Medicina de l'Esport. 2006;41:15-24
Date of birth and success in professional basketballData de naixement i èxit en el basquetbol professional
Santiago Esteva, Franchek Drobnic, Jordi Puigdellivol, Luis Serratosa, Manuel Chamorro
Apunts. Medicina de l'Esport. 2006;41:25-30
Case report
Review article
Art and sport
When sport becomes art. Story of a bathing suitQuan l'esport es fa art. Història d'un banyador
Ramón Balius i Juli
Apunts. Medicina de l'Esport. 2006;41:39-42
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?