Journal Information
Issue
Vol. 47. Issue 174.
Pages 39-81 (April - June 2012)
Editorial
La Medicina del Deporte no se rescata
Josep A. Gutiérrez
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:39
Full text access
Treballs originals
Anàlisi dels components de la variabilitat cardíaca dels joves entrenats: comparació de l’entrenament aeròbic i l’anaeròbic
Johan Enrique Ortiz Guzmán, Dario Mendoza Romero, Carlos Alberto Calderón, Adriana Urbina
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:41-7
Full text access
Millora de la condició cardiorespiratòria de joves amb síndrome de Down mitjançant l’entrenament aeròbic: estudi longitudinal
José Antonio Casajus, Daniel Pueyo, Germán Vicentre-Rodríguez, Alejandro González-Agüero
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:49-54
Full text access
Fiabilitat absoluta dels índexs convencional i funcional i moment màxim de força isocinètica de la flexió i extensió del genoll
Francisco Ayala, Pilar Sainz de Baranda, Mark de Ste Croix, Lorea Sarobe
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:55-64
Full text access
Paràmetres cardiorespiratoris durant l’exercici submàxim sota una exposició aguda a hipòxia hipobàrica i normobàrica
Carla Basualto-Alarcón, Gil Rodas, Pedro A. Galilea, Joan Riera, Teresa Pagés, Antoni Ricart, Joan R. Torrella, Claus Behn, Ginés Viscord
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:65-72
Full text access
Impacte de la maduresa i de la condició física en els llocs específics de futbolistes joves
Helena Soarez, Isabel Fragoso, Luís Massuça, Carlos Barrigas
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:73-81
Full text access
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.