Journal Information
Issue
Vol. 47. Issue 176.
Pages 113-178 (October - December 2012)
Editorial
L’activitat física: la millor eina per a la promoció de la salut 
Josep A. Gutiérrez i Rincón
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:113
Treballs originals
Incidència lesional en el futbol professional espanyol al llarg d’una temporada: dies de baixa per lesió
Javier Noya, Manuel Sillero
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:115-23
Està relacionada l’ansietat tret amb la millora de l’aptitud cardiorespiratòria?
Julio C. Cervantes, Eva Parrado, Lluís Capdevila
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:125-30
Revisió
Validesa i fiabilitat de les ràtios de força isocinètica per estimar els desequilibris musculars
Francisco Ayala, Pilar Sainz de Baranda, Mark de Ste Croix, Fernando Santoja
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:131-42
Article especial
Guia de la pràctica clínica de les tendinopaties: diagnòstic, tractament i prevenció
Futbol Club Barcelona
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:143-68
Carta al director
Ciclisme i salut òssia de l’adolescent
Alejandro Gonzalez-Agüero, José A. Casajús, Germán Vicente-Rodríguez
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:169
Quan l'esport es fa art
Collages esportius creats per Jens Ullrich
Ramon Balius i Juli
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:171-8
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.