Journal Information
Vol. 47. Issue 176.
Pages 113 (October - December 2012)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 47. Issue 176.
Pages 113 (October - December 2012)
Full text access
La actividad física: la mejor herramienta para la promoción de la salud
Physical activity: the best tool for health promotion
Visits
...
Josep A. Gutiérrez i Rincóna
a Responsable de l'àrea de Medicina de l'Esport, Consell Català de l'Esport, Generalitat de Catalunya
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?