Journal Information
Vol. 52. Issue 194.
Pages 43-44 (April - June 2017)
Full text access
A punts. M edicinA de L’E sport, una revista electrònica de 1964
A punts. M edicinA de L’E sport, an electronic journal from 1964
Visits
4031
Ramon Baliusa
a Editor d’Apunts. Medicina de l’Esport
This item has received
Article information
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (1)
Full Text

Apunts. MedicinAdel’Esport  és la revista degana de medicina de l’esport a Espanya i una de les més antigues d’Europa d’aquesta especialitat. Va ser fundada el 1964 per un grup de joves i entusiastes metges catalans, pioners de la medicina de l’esport a casa nostra. El 2006 va iniciar una nova etapa de la seva dilatada història. En aquell any i en els següents, Apunts va passar a ser una revista únicament electrònica, amb el compromís del Comitè Editorial de millorar-ne, d’una banda, la qualitat editorial i, d’una altra, la visibilitat.

Estem satisfets de l’evolució que Apunts ha tingut en aquests darrers deu anys1. La seva qualitat en l’actualitat és impecable pel que fa a gestió editorial: creiem que actual ment és suficient, solvent i eficaç, amb un àgil procés d’avaluació per parells extern i una puntualitat constant. Durant aquests anys, sense renunciar al fet que els articles apareguessin en català i en espanyol, ha anat augmentant la presència d’articles originals o traduïts a l’anglès.

Fruit d’aquesta millor qualitat editorial i visibilitat, en l’actualitat Apunts rep uns 60 articles anuals i té un índex de rebuig del 60%. Aquest fet ha condicionat la millora evident de la qualitat científica dels articles seleccionats.

Després d’aconseguir els objectius proposats en aquesta darrera dècada, Apunts té una nova aposta: oferir la producció científica al món anglosaxó. És per això que a partir d’aquest número la revista disposarà de tots els articles en anglès, a més de l’espanyol i el català. Apunts amb aquest pas no vol renunciar als lectors espanyols i llatinoamericans, per la qual cosa la revista continuarà apareixent en versió castellana; tampoc vol renunciar al seu origen, de manera que continuarà apareixent en català. Però la producció científica que pretén donar-se a conèixer a un nivell global ha d’aparèixer en llengua anglesa2. Coneixedors d’aquesta problemàtica, el Futbol Club Barcelona, a través de Barcelona Innovation Hub, ha signat un conveni de col· laboració amb el Consell Català de l’Esport per a la coedició d’Apunts. MedicinAdel’Esport. D’aquesta forma la revista creix en projecció internacional i s’assegura la viabilitat econòmica. Els encarregats de signar el conveni han estat Gerard Figueras, secretari general de l’Esport i president general del Consell Català de l’Esport, i Albert Soler, director d’Esports Professionals i responsable de l’Àrea de coneixement del Futbol Club Barcelona (fig. 1).

Figura 1 Signatura de l’acord. Fotografia de German Parga (FC Barcelona).

Amb l’entrada del Barça Innovation Hub a la revista Apunts s’aconsegueix aglutinar forces per millorar-ne la qualitat editorial, augmentar-ne la visibilitat internacional i entrar en contacte amb els millors especialistes internacionals en medicina de l’esport.

Estem segurs que si aquells metges entusiastes que en els anys seixanta van fundar la revista tinguessin avui la nostra responsabilitat actuarien de la mateixa manera: sense renunciar als orígens, mantenint vincles i ampliant horitzons.


Correu electrònic: rbalius@gencat.cat

Bibliograf¿a
[1]
Anàlisi del Scimago Journal Rank 2015 de la revista Apunts. Medicina de l’Esport. Apunts Med Esport. 2016; 51:113·4.
[2]
La producció científica en les revistes de medicina de l’esport. Apunts Med Esport. 2016;51:37·9.
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?