Journal Information
Vol. 44. Issue 163.
Pages 109-110 (July - September 2009)
Vol. 44. Issue 163.
Pages 109-110 (July - September 2009)
Full text access
Comitè Científic Internacional
International Scientific Committee
Visits
...
Ramón Balius Matasa
a Editor
Article information
Full Text

Senyores i senyors del Comitè Científic Internacional: Benvinguts a l'Apunts!

Juntament amb el número 163 d'APUNTS. MEDICINA DE L'ESPORT apareix a l'organigrama de la revista un nou i flamant Comitè Científic Internacional. El motiu és que volem continuar obrint-nos a l'exterior i fer palès el fet de què som una revista amb vocació internacional, dirigida des de fa molts anys a Llatinoamèrica, però també a la resta de països de món. Per tant, és lògic trobar al llistat una important proporció de professionals d'aquelles contrades.

Als membres del Comitè Científic Internacional se'ls demana que treballin per a la revista en tasques de difusió i supervisió de la mateixa, deixant la seva edició i revisió per a aquells d'ells i de nosaltres que coneguem qualsevol dels idiomes habituals d'APUNTS. Per tant, se'ls demana que estiguin a APUNTS, que la coneguin i que ens aconsellin.

?? Que hi siguin, perquè el seu suport ens obliga a perseverar i a fer les coses el millor que nosaltres sabem i en som capaços. La seva presència afegeix prestigi a la revista.

?? Que ens coneguin, perquè d'aquesta manera ens ajudaran a obrir-nos més a l'exterior i evitarem caure en arcaiques endogàmies. Comptem amb ells per a que facin difusió als seus respectius països d'una revista electrònica nascuda el 1964, fàcilment accessible a tots els seus articles a través de la xarxa.

?? Que ens aconsellin, perquè la transmissió de la seva experiència és de gran ajuda per a fer una revista de qualitat. La idea d'iniciar de forma progressiva la traducció d'articles a l'anglès neix precisament dels consells d'alguns del membres d'aquest nou Comitè Científic Internacional.

El motiu de proposar-nos fer un Comitè Internacional neix gairebé espontàniament i aprofitant els contactes que molts membres del Consell de redacció tenen a nivell internacional. Des del primer dia en què ens varem engrescar a confeccionar aquest Comitè Internacional varem notar molt a prop l'interès que en molts dels avui membres del mateix tenien per la nostra revista i que en algunes ocasions ha culminat amb interessants publicacions d'autors internacionals.

Senyores i senyors del Comitè Científic Internacional: Benvinguts a l'APUNTS!

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.