Publish in this journal
Journal Information
Issue
Vol. 44. Issue 163.
Pages 109-147 (July - September 2009)
Editorial
Comitè Científic InternacionalComité Científico Internacional
Ramón Balius Matas
Apunts. Medicina de l'Esport. 2009;44:109-10
Revisió
Treballs originals
El somatotip de les jugadores de voleibol cubanes d'alt nivell: període 1992-2000El somatotipo de la voleibolista cubana de alto nivel de actuación: período 1992-2000
Wiliam Carvajal Veitia, Iscel Diaz Hernandez, Sofia Leon Perez, Ivis Echevarria Garcia
Apunts. Medicina de l'Esport. 2009;44:127-32
Cas clínic
Document de consens
Quan l'esport es fa art
Ricard Opisso: art, història, humor i esportRicard Opisso: arte, historia, humor y deporte
Ramón Balius iJuli
Apunts. Medicina de l'Esport. 2009;44:138-47
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?