Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 200.
Pages 147-153 (October 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 200.
Pages 147-153 (October 2018)
Efectivitat d’un programa de rehabilitació d’exercici multimodal d’intensitat moderada-baixa per a supervivents d’un ictus
Effectiveness of a multimodal low-moderate intensity exercise rehabilitation program for stroke survivors
Visits
...
Montserrat Grau Pellicera, Bernat-Carles Serdà Ferrerb, Josep Medina Casanovasc, Andrés Chamarro Lusard
a Unitat de Rehabilitació, Hospital-Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona, Espanya.
b Facultat d??Infermeria, Universitat de Girona; Institut d??Investigació Biomèdica de Girona, Girona, Espanya.
c Departament de Rehabilitació Funcional, Fundació privada Institut Guttmann, Hospital de Neurorehabilitació, Badalona, Barcelona, Espanya.
d Departament de Psicologia bàsica, Evolutiva i de l??Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (2)

Introducció: La quantitat de persones que sobreviuen a un accident vascular cerebral augmenta cada any. Les persones amb ictus pateixen dèficits neurològics i un desacondicionament físic que afecta la capacitat de caminar, les activitats bàsiques de la vida diària i la qualitat de vida relacionada amb la salut. L’objectiu d’aquest estudi fou determinar l’efecte d’un programa de rehabilitació multimodal de 12 setmanes de durada, basat en exercici d’intensitat baixa-moderada, sobre la velocitat de deambulació, la resistència al caminar i l’adherència a l’activitat física.

Material i mètodes: Estudi observacional de mesures repetides. La intervenció consistí en 24 sessions d’una hora de durada dos dies alterns a la setmana. Es reclutà un total de 31 participants que s’avaluaren a l’inici, després de la intervenció i als sis mesos.

Resultats: Vint-i-cinc participants completaren el programa de rehabilitació. Al final de la intervenció es detectaren millores significatives en la velocitat de deambulació (10MWT p ≤ 0,004), resistència a caminar (6MWT p ≤ 0,000) i adherència (minuts de marxa/dia p ≤ 0,000). Aquests resultats es mantingueren als sis mesos. Els participants manifestaren una satisfacció general amb el programa de rehabilitació del 94% en relació als ítems següents: condició física, capacitat per caminar, equilibri, expectatives acomplertes, satisfacció amb el programa de rehabilitació, satisfacció amb l’autoeficàcia, estratègies apreses per millorar la qualitat de vida, moment adequat per participar en el programa i el recomanarien a terceres persones.

Conclusions: Promoure l’activitat física d’intensitat baixa-moderada pot ser una estratègia de rehabilitació interessant per a supervivents d’ictus.

Palabras clave:
Rehabilitació; Activitat física; Exercici multimodal; Ictus; Adherència

Introduction: The amount of people who survive a stroke is increasing annually. Persons with stroke suffer neurological deficits and a physical deconditioning that compromise walking ability, basic activities of daily living and health-related quality of life. The aim of the study was to determine the effects of a 12-week multimodal low-moderate intensity exercise rehabilitation program on walking speed, walking endurance and adherence to physical activity.

Material and methods: An observational repeated-measures design was used. The intervention consisted of 24 sessions of 1 hour per session two alternative days a week. A total of 31 participants were recruited and were evaluated at baseline, post-intervention and at six months follow up.

Results: Twenty-five participants completed the rehabilitation program. Significant improvements were found at the end of the intervention and those were maintained at six months on walking speed (10MWT P ≤ .004), walking endurance (6MWT P ≤ .000) and adherence (walking min/day P ≤ 0.000). Participants reported an overall satisfaction with the rehabilitation program of 94%: fitness, walking capacity, balance, accomplished expectations, satisfaction with the rehabilitation program, satisfaction with self-efficacy, learned strategies to improve QoL, adequate timing and would recommend the low-moderate intensity exercise rehabilitation program.

Conclusions: Promoting low-moderate intensity physical activity may be an interesting rehabilitation strategy for stroke survivors.

Keywords:
Rehabilitation; Physical activity; Multimodal exercise; Stroke; Adherence

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?