Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 200.
Pages 139-146 (October 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 200.
Pages 139-146 (October 2018)
UltraPirineu 2017: característiques dels corredors d’elit i no elit i efectes sobre la salut d’una marató de muntanya: estudi pilot Serialmed-UP
UltraPirineu 2017: Characteristics of elite and non-elite runners and effects on health of a mountain marathon: Serialmed-UP pilot study
Visits
...
Joan Carles Trullàsa, Emma Rocab, Albert Guillermoc, Llorenç Bovéc, Jordi Gibertd
a Servei de Medicina Interna, Hospital d??Olot, Olot, Girona, Espanya. Departament de Ciències Mèdiques, Universitat de Girona, Girona, Espanya. Serialmed LAB, S.L., Espanya.
b Serialmed LAB, S.L., Espanya. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya.
c Serialmed LAB, S.L., Espanya.
d Serialmed LAB, S.L., Espanya. Unitat de Medicina i Traumatologia de l??Esport, COT CAT, Àptima Centre Clínic, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (4)
Show moreShow less

Introducció: S’incrementa el número de participants en curses de llarga distància, així com l’interès per conèixer els seus efectes sobre la salut. L’objectiu principal és analitzar les característiques dels corredors d’una marató de muntanya, els seus efectes sobre la salut i si existeixen diferències entre corredors d’elit i no elit.

Mètodes: Serialmed-UP és un estudi pilot, observacional, de cohorts prospectiu que es realitzà a la Marató UltraPirineu 2017. Es va realitzar una enquesta sobre hàbits de salut, alimentaris i d’entrenament als corredors no elit. Es van mesurar variables clíniques i analítiques abans i després de la cursa. Es realitzà un estudi descriptiu i comparatiu entre resultats abans i després de la cursa i entre corredors d’elit i no elit.

Resultats: Van participar 29 corredors, 22 no elit i 7 d’elit. Els no elit són sobretot homes d’una mitjana d’edat de 39 anys, amb bona salut cardiovascular (90,9% amb revisions mèdiques recents), amb alta càrrega d’entrenaments (assessorament professional en el 72,7%) i bons hàbits alimentaris (assessorament en el 54,5%). Abans de la cursa no hi havia alteracions clíniques ni analítiques, però el 33,3% presentaven alteracions en el ECG. Les troballes més destacables post-cursa van ser pèrdua de pes (3% del pes corporal), insuficiència renal aguda (66,7%) i alteracions en el sodi (44%), sent més significatives en els corredors de no elit.

Conclusions: Les curses de llarga distància tenen repercussió en la salut dels corredors, sobretot els no elit. És necessari fer més recerca per poder oferir recomanacions personalitzades basades en l’evidència científica.

Palabras clave:
Córrer; Resistència física; Exercici

Introduction: There is an increase in the number of participants in long distance races as well as the interest in knowing their effects on health. Our main objective is to analyze the characteristics of mountain marathon runner, its effects on health and whether there are differences between elite and non-elite runners.

Methods: The Serialmed-UP is a pilot, observational (cohort) prospective study carried out at the UltraPirineu Marathon 2017. A survey of health, nutrition and training habits was carried out among non-elite runners. Clinical and analytical variables were measured before and after the race. A descriptive and comparative study was performed between results before and after the race and among elite and non-elite runners.

Results: Twenty-nine runners participated in the study, 22 non-elite and 7 elite. The non-elite were mostly men with a median age of 39 years-old, with good cardiovascular health (90.9% with recent medical check-ups), with a high load of training (professional counseling in 72.7%) and good eating habits (counseling in 54.5%). Before the race, there were no clinical or analytical alterations but 33.3% had alterations in the ECG. The most notable findings after the race were weight loss (3% of body weight), acute renal failure (66.7%) and alterations in sodium (44%), being these alterations more significant in non-elite runners.

Conclusions: Long distance races have an impact on runners’ health, especially among non-elite runners. We need more research in order to offer personalized recommendations based on scientific evidence.

Keywords:
Running; Physical endurance; Exercise

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?