Journal Information
Vol. 43. Issue 158.
Pages 53-54 (April 2008)
Full text access
Els documents de consens de la comissió mèdica del Comitè Olímpic Internacional
Consensus documents of the International Olympic Committee' s Medical Commission
Visits
...
Juan Manuel Alonsoa
a Director dels Serveis Mèdics de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme. President de la Comissió Mèdica i Antidopatge de la IAAF.
Article information
Full Text

La intenció de la Comissió Mèdica del COI amb aquests consens és elaborar directrius que unifiquin criteris sobre aspectes importants de temes d'actualitat en les ciències de l'esport. El seu objectiu és donar recomanacions clares, basades  en les proves científiques disponibles i en les opinions d'experts, que serveixin de guia clínica per als professionals sanitaris dels esportistes.

La Comissió Mèdica del Comitè Olímpic Internacional (COI) està implicada des de fa uns anys en un esforç de desenvolupament de les ciències de l'esport que redunda en benefici dels esportistes i els professionals sanitaris que els atenen. Des del nomenament com a president del Professor Arne Ljungqvist, anterior president de la Comissió Mèdica de l'Associació International de Federacions d'Atletisme (IAAF, International Association of Athletics Federations), i antecessor meu en l'esmentat càrrec, aquest esforç s'ha renovat i ampliat amb diverses activitats científiques. Entre elles, cal destacar la notable organització de Conferències de Consens sobre diversos temes importants d'actualitat que originen, al finalitzar les mateixes, documents de consens que passen a ser textos de referència. En els últims anys s'han celebrat algunes d'aquestes conferències de consens.

El primer dels documents de consens fou dedicat a la dona a l'esport i va ser signat a Lleida el 2002 amb la participació d'un company nostre, el Dr. Francisco Biosca; el segon va ser dedicat a la nutrició a l'esport. S'han produït fins la data 8 textos més, entre ells alguns tan importants com les Recomanacions sobre la mort sobtada cardíaca en l'esport, de 2004. En l'últim document de consens, dedicat a l'asma en els esportistes d'elit, vaig tenir l'honor de participar el passat mes de gener de 2008 a Lausana, representant a la Comissió Mèdica i Antidopatge de la IAAF. Està pendent la publicació d'un nou document de consens després de la realització de l'última conferència el passat mes de febrer dedicat a les lesions de lligament creuat anterior del genoll en la dona. Una relació dels consens es pot trobar a la pàgina web del COI:

http://www.olympic.org/uk/utilities/reports/level2_uk.asp?HEAD2=1&HEAD1=1

La intenció de la Comissió Mèdica del COI amb aquests consens és elaborar directrius que unifiquin criteris sobre aspectes importants de temes d'actualitat en les ciències de l'esport. El seu objectiu és donar recomanacions clares, basades en les proves científiques disponibles i en les opinions d'experts, que serveixin de guia clínica per als professionals sanitaris dels esportistes. Cal aplaudir aquesta iniciativa que està produint importants textos i que està afavorint disposar de posicions consensuades de referència a on recórrer, no sols en cas de dubte, sinó en la pràctica diària i habitual amb els nostres esportistes.

La Comissió Mèdica del COI té a la cartera diversos temes sobre els que organitzarà pròximes conferències de consens. Animo a tots a estar atents en els pròxims mesos i anys a aquestes activitats i als documents de consens que originin. Des d'aquestes pàgines felicitem al Consell de Redacció de la revista APUNTS. MEDICINA DE L’ESPORT la iniciativa de traduir-los. La facilitat d’accés d’aquests documents a través d'una revista digital i gratuïta como és APUNTS. MEDICINA DE L'ESPORT, sens dubte ajudarà a la seva divulgació d’una manera més directa no ja a nivell de tot l’estat espanyol, sinó de tota Llatinoamèrica.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.