Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 155.
Pages 138-144 (July 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 155.
Pages 138-144 (July 2007)
Força lumbar en jugadors d'hoquei sobre herba
Lumbar strength in field hockey players
Visits
...
Lluís Til Péreza, Oriol Barceló Peirób, Teresa Pomés Díesa, Roberto Martínez Navasa, Pedro Galilea Ballarinic, Montserrat Bellver Vivesa
a Unitat Assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.
b Medicina de l'Esport del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Escola de Medicina de l'Educació Física i l'Esport de Barcelona. Universitat de Barcelona. Barcelona. Espanya.
c Departament de Fisiologia del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (3)
Show moreShow less
Tables (6)
Taula 1 Mitjana i desviació estàndard de la força relativa i absoluta del grup 1 en la MedX®
Figura 3. Força relativa hoquei.
Taula I1 Mitjana i desviació estàndard de la força relativa i absoluta del grup 2 en la MedX®
Figura 4. Força relativa hoquei.
Taula III Mitjana de la força relativa màxima dels jugadors d'hoquei sobre herba, dels deportistes del Centre d'Alt Rendiment (CAR) i sedentaris en la MedX®
Figura 5. Gràfic de la mitjana de la força relativa dels jugadors d'hoquei sobre herba, dels esportistes del Centre d'Alt Rendiment (CAR) i de sedentaris en la MedX®.
Show moreShow less
Introducció: El dolor lumbar té una alta prevalença entre els esportistes, s'ha relacionat amb dèficits en la força extensora lumbar, i el fet de patir-ne representa un obstacle important per a la pràctica d'esports d'alta intensitat. Mètode: S'ha mesurat la força lumbar en dos grups de practicants d'hoquei sobre herba mitjançant màquina MedX ® i un test de resistència isomètric lumbar. Resultats: Entre ambdós grups els resultats han estat molt homogenis. Els dos tests no presenten relació entre si, ni amb les característiques biomèdiques dels jugadors (edat, índex de massa corporal o VO 2màx). Els nivells de força màxima i resistència isomètrica obtinguts han estat superiors als de referència entre sedentaris. D'una manera característica, entre els jugadors d'hoquei la relació entre la força extensora del tronc en flexió (M) respecte la força extensora del tronc en extensió (m) és més gran que en altres esportistes (ràtio M/m > 1,6, mentre que en la població normal és 1,4) a causa probablement de la posició en semiflexió pròpia de l'hoquei. Conclusió: Els resultats dels test de força extensora lumbar tenen unes característiques pròpies entre els jugadors d'hoquei.
Palabras clave:
Hoquei sobre herba
Lumbàlgia
Test de força
Força màxima
Força resistència
Introduction: The prevalence of lower back pain is high among sportsmen. Lower back pain is related to deficiencies in lumbar extensor strength and lack of this strength is a substantial handicap for practicing high intensity sports. Methods: Lumbar strength was evaluated in 2 groups of field hockey through the MedX ® machine and a lumbar isometric endurance test. Results: The results were highly homogenous between the two groups. No associations were found between the 2 tests or with player characteristics (age, body mass index, VO 2max). Peak torque and isometric endurance were higher than reference values among the sedentary population. Field hockey players characteristically had greater trunk flexion strength and lower extension strength than the general population (M/m ratio > 1.6, compared with a normal value of 1.4) probably due to the characteristic hockey position of semiflexion. Conclusion: The lumbar strength test is a useful screening method to identify individuals at risk of lower back pain.
Keywords:
Field hockey
Low back pain
Strength test
Peak torque
Endurance

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?