Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 157.
Pages 3-4 (January 2008)
Full text access
Idees per al progrés
Ideas for progress
Visits
...
Daniel Brotons i Cuixart
Article information
Full Text

Els metges que veritablement creiem en la nostra especialitat sempre hem tingut la inquietud de treballar per apropar l'esport a la gent i poder gaudir dels seus beneficis, així com cuidar als que ja l'utilitzen, ja sigui d'una forma lúdica o professional. A partir d'aquests objectius va néixer la revista Apunts, que publicitava les nostres inquietuds mitjançant els estudis publicats; posteriorment va néixer la Societat Catalana de Medicina de l'Esport, que va establir el corresponent fòrum científic, i per últim es va normalitzar la formació mèdica especialitzada en medicina de l'esport. De tota manera, i mirant enrere, veig que van ser uns moments que, malgrat el projecte docent era incomplert, o que l'especialitat es va nodrir de professionals en busca d'un títol, crec que l'important era començar la "normalització" universitària i equiparar-nos cada vegada més als nostres països veïns, molt avançats en la matèria.

Han passat els anys i crec que estem assolint uns objectius exigents, ja no tant sols per la gran demanda social que hi ha del metge de l'esport, sinó també perquè hem omplert de contingut la nostra especialitat, la qual cosa té una repercussió directa tant en la prevenció com en les tasques assistencials que realitzem. Això es tradueix en unes prestacions comunitàries adequades a la societat en la que vivim, on l'activitat esportiva, a banda de l'entorn competitiu, s'ha convertit en "l'estratègia" per guanyar salut i prevenir malalties.

Encara tenim batalles per les que lluitar, com regular, per llei, d'una vegada per totes la certificació de l'aptitud esportiva, o bé que ens aprovin el projecte de formació especialitzada elaborat des del Comitè Nacional de l'Especialitat, i que en aquests moments ens ho qüestionen des dels ministeris corresponents que a vegades, per alguna qüestió que desconec, sembla que no interessi evolucionar, en contra fins i tot de la demanda social.

Des de la Societat Catalana de Medicina de l'Esport tenim la ferma idea de continuar potenciant el nostre entorn científic mitjançant la relació amb altres especialitats, així com de col·laborar en tots aquells projectes de salut que requereixen de la nostre participació, com ha estat la recent presentada "Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut", així com mirar sempre la manera d'enriquir els nostres coneixements. Aquesta evolució va lligada al nostre òrgan d'expressió, la revista Apunts, que, com deia al principi, és la millor manera de publicitar les nostres inquietuds científiques. En aquest sentit, hem establert relació amb el Comitè Olímpic Internacional per tal de publicar, a partir del proper número de l'Apunts, tots els documents de consens que s'han treballat fins aquests any, la qual cosa marca uns algoritmes d'actuació davant d'una sèrie de problemàtiques cada vegada més rellevants dins de l'esport de competició. Idees per seguir avançant no en faltaran mai.

L'activitat esportiva, a banda de l'entorn competitiu, s'ha convertit en "l'estratègia" per guanyar salut i prevenir malalties.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?