Journal Information
Vol. 49. Issue 181.
Pages 20-24 (January - March 2014)
Vol. 49. Issue 181.
Pages 20-24 (January - March 2014)
Full text access
Influència de l’estatus professional dels jugadors de futbol en la freqüència i la gravetat de les lesions: estudi pilot comparatiu
Influence of the soccer players’ professional status on the frequency and severity of injuries: A comparative pilot study
Visits
...
Article information

Objectiu

El propòsit d’aquest estudi fou avaluar la freqüència i la gravetat de les lesions sofertes en un mateix equip de futbol durant 2 temporades, en 2 divisions.


Mètode

Estudi comparatiu entre 2 estatus de futbol professional: primera divisió (PD) i segona divisió (SD). La mostra consistí en jugadors professionals d’un mateix equip les lesions dels quals s’enregistraren prospectivament durant les temporades 2006-2007 (SD) i 2008-2009 (PD).

Resultats

De les 101 lesions registrades, 64 (63,4%) foren considerades lleus, 26 (25,7%) moderades i 11 (10,9%) greus. La incidència de lesions moderades o greus durant l’entrenament fou 3 vegades superior a la PD (3,36 vs 1,01; RR = 3,30), així com el total de lesions durant el partit (52,82 vs 16,01; RR = 3,30). Quant als dies de baixa, la incidència fou major a la PD, tant en els entrenaments (60%) com en els partits (30%). El nombre de dies per cada 1.000 h d’exposició fou un 50% major a la PD (129,60 vs 85,01 dies/1.000 h d’exposició).

Conclusions

Els resultats obtinguts mostren que en el futbol espanyol l’estatus professional pot ser un factor determinant de lesions. A més, aquests resultats confirmen el fet que el risc de lesió en el lloc de treball és considerablement més alt en el futbol professional que en la majoria dels altres sectors. Caldria que els clubs analitzessin la importància de desenvolupar estratègies de prevenció de les lesions i que empressin els recursos econòmics necessaris per reduir-ne el risc.

Palabras clave:
Epidemiologia
Futbol
Lesions esportives
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?