Publish in this journal
Journal Information
Vol. 44. Issue 163.
Pages 111-118 (July - September 2009)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 44. Issue 163.
Pages 111-118 (July - September 2009)
L'obesitat infantil es pot reduir millor amb activitat física vigorosa que no pas amb restricció calòrica
Child obesity can be better reduced through vigorous physical activity rather than through energy intake restriction
Visits
...
Ignacio Araa, Germán Vicente-Rodrígueza, Luis A. Morenob, Bernard Gutinc, J. A.. Casajusa
a Grupo de investigación GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development). Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Espanya. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Huesca. Departamento de Fisiatría y Enfermería. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Espanya.
b Grupo de investigación GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development). Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Espanya. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Departamento de Fisiatría y Enfermería. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Espanya.
c Department of Nutrition. University of North Carolina. Chapel Hill, North Carolina. Estats Units d'Amèrica..
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (2)
Mentre els avenços en genètica no permetin detectar i manipular els gens implicats en l??alarmant augment de la prevalença d??obesitat en nens i joves, l??única solució realista al problema de l??obesitat infantil és la prevenció. Fins ara, els intents per reduir l??alarmant increment d??obesitat infantil i juvenil segueixen el model tradicional de reducció de la ingesta energètica i augment dels nivells d??activitat física. No obstant això, aquest model pot no ser el mètode més adequat per dur a la pràctica amb nens i nenes que estan en període de creixement i desenvolupament, atès que necessiten un balanç energètic positiu a fi d??obtenir l??aportació necessària de nutrients per a un creixement adequat. La inactivitat física és actualment un dels principals problemes de salut pública a nivell mundial. A Espanya el 66% dels nens i nenes de fins a 15 anys afirmen no realitzar o realitzar d??una manera esporàdica alguna activitat física durant la setmana en el seu temps lliure. En nens i nenes amb sobrepès, l??activitat física vigorosa (AFV) sense restricció calòrica produeix efectes positius sobre la composició corporal, tot observant-se com amb aquesta pràctica s??aconsegueixen canvis favorables en el percentatge de greix corporal, greix visceral, densitat òssia, fitness cardiovascular i altres factors de risc cardiometabòlics, que sovint solen venir acompanyats d??augments, no reduccions, en la ingesta energètica. Per tant, sembla que les recomanacions actuals d??activitat física en nens i joves (150-180 minuts/setmana de moderada/alta intensitat) poden ser efectius per a la millora de la composició corporal i el fitness en nens i joves amb sobrepès. Per als que encara no tenen sobrepès, quantitats fins i tot més elevades (al voltant de 300 minuts/setmana) poden ser necessàries per prevenir l??excés d??acumulació de greix. Els resultats dels treballs inclosos en aquesta revisió mostren com afegir 2-3 h a la setmana de pràctica esportiva extraescolar durant el creixement permet atenuar l??acumulació de massa grassa, incrementa els guanys de massa muscular i massa òssia alhora que millora la condició física dels nens i joves. La batalla contra l??obesitat infantil s??hauria de centrar a modificar els estils de vida dels nens i els joves, no sols des del punt de vista nutricional, sinó preferiblement de l??augment en els nivells d??AFV i la reducció del nombre d??hores dedicades a la realització d??activitats sedentàries.
Palabras clave:
Exercici
Sedentarisme
Balanç energètic
Salut
Until gene therapy allows to detect and manipulate those genes involved in excessive accumulation of fat in children and adolescents, prevention seems to be the only realistic solution for the increasing prevalence of childhood obesity. Traditional approaches include energy intake restrictions and some extra energy expenditure. However, this restricting energy intake might not be the best option for growing youths who need to be in a positive energy balance in order to ingest sufficient amounts of the nutrients needed for optimal growth. Physical inactivity is worldwide one of the biggest problems of public health. In Spain, approximately 66% of boys and girls under 15 years do not perform or rarely perform any kind of physical activity during their leisure free time. Vigorous physical activity (VPA), without restriction of energy intake, can produce favourable effects on body composition (reduction of total and visceral fat mass, and increased bone mass...), fitness levels and other cardio-metabolic risk factors. Moreover, VPA is often accompanied by increases, not decreases, in dietary energy intake. It appears that exercise doses of 155-180 minutes per week at moderate to high-intensity are effective in improving the body composition and fitness of overweight youths. For youths who are not overweight prior to the intervention, larger doses of approximately 300 minutes per week may be needed to prevent excess accretion of fat. Data presented in this review suggests that adding 2-3 hours per week of sport activities to the compulsory physical education courses seems to be effective in preventing excessive fat mass accumulation at the same time that it facilitates lean mass accretion and improves physical fitness in growing youths. The battle against childhood obesity should focus on changing the lifestyles of children and youths. Lifestyle interventions are more likely to be successful if they emphasize reduction of time devoted to sedentary activities and increased participation in daily VPA, rather than restriction of dietary energy intake.
Keywords:
Exercise
Sedentary
Energy balance
Health

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?