Journal Information
Vol. 48. Issue 179.
Pages 97-101 (July - September 2013)
Full text access
La marxa nòrdica com a exercici físic que caldria prescriure a pacients afectades de limfoedema secundari del càncer de mama
Visits
8048
This item has received
Article information

El limfoedema és una complicació freqüent del tractament del càncer de mama. Està demostrat que l’exercici físic millora sensiblement la qualitat de vida d’aquestes pacients; tanmateix, l’adhesió als programes d’exercici físic és escassa. Cal un model sociosanitari assistencial que abordi aquest problema. Per la seva versatilitat, la marxa nòrdica es perfila com una activitat física ideal per ser utilitzada en aquest context.

Palabras clave:
Limfoedema; Exercici físic; Marxa nòrdica
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?