Journal Information
Vol. 48. Issue 179.
Pages 103-108 (July - September 2013)
Full text access
Aplicacions potencials de l’entrenament d’hipòxia en el futbol
Visits
7312
This item has received
Article information

L’entrenament en hipòxia no és una pràctica freqüent en el futbol professional, tot i que la millora del rendiment físic que se n’obté pugui ser rellevant en la preparació i la recuperació física. El caràcter d’esforç intermitent que defineix el futbol requereix que el jugador es recuperi al més ràpidament possible entre esforços d’alta i baixa intensitat. En un estudi previ realitzat per aquest grup d’investigació es constatà una millora significativa de la freqüència cardíaca de recuperació des de l’esforç màxim després de realitzar un protocol d’entrenament de força-resistència en hipòxia intermitent. Semblantment, els beneficis fisiològics de l’exposició i entrenament en hipòxia podrien augmentar el rendiment individual dels jugadors de futbol. Aquest estudi pretén revisar la bibliografia publicada sobre el tema i l’ús i les aplicacions possibles de l’entrenament en hipòxia en el rendiment físic del futbol.

Palabras clave:
Hipòxia; Futbol; Fisiologia; Entrenament
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?