Journal Information
Vol. 48. Issue 179.
Pages 109-120 (July - September 2013)
Full text access
Anàlisi dels factors de risc neuromusculars de les lesions esportives
Visits
7828
This item has received
Article information

L’activitat física, i especialment l’esport de competició, es troben contínuament sota la influència d’una incidència lesiva difícil de disminuir. Aquest article fa una revisió bibliogràfica dels diferents factors de risc neuromuscular que predisposen els esportistes a patir una major incidència lesiva, especialment en els esports en els quals predominen salts, canvis de direcció i variacions de velocitat (acceleracions i desacceleracions). La literatura científica actual destaca, entre altres, la fatiga muscular, l’alteració de la magnitud i dels temps d’activació muscular, l’alteració de la capacitat de coactivació muscular, l’estratègia de control de l’extremitat inferior predominant en el pla frontal, els desequilibris neuromusculars entre la cama dominant i la no dominant, l’stiffness (rigidesa) muscular inadequada, els dèficits del control postural, la disminució de la propiocepció, els dèficits del core i la disminució dels mecanismes d’anticipació. L’anàlisi d’aquests factors de risc proporciona una guia pràctica a l’hora de dissenyar tasques dins d’un pla de prevenció adequat a cada tipus d’especialitat esportiva, i en conseqüència, és útil tant per a entrenadors i preparadors físics com per a fisioterapeutes.

Palabras clave:
Factors de risc; Lesions esportives; Prevenció; Sistema neuromuscular
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?