Publish in this journal
Journal Information
Vol. 54. Issue 201.
Pages 19-26 (January 2019)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 54. Issue 201.
Pages 19-26 (January 2019)
Proposta d’un protocol de prevenció primària de les distensions dels isquiotibials de jugadors de futbol
Proposal of a protocol for the primary prevention of hamstring strains in football players
Visits
...
Pau Sintesa, Toni Caparrósb
a Institut Nacional d??Educació Física de Catalunya (INEFC), Centre Barcelona, Barcelona, Espanya.
b Institut Nacional d??Educació Física de Catalunya (INEFC), Centre Barcelona, Barcelona, Espanya. SPARG Research Group, Universitat de Vic, Vic, Barcelona, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (12)
Show moreShow less

La distensió de la musculatura isquiotibial, principalment en el bíceps femoral, és la lesió més comuna del futbol. Malgrat tots els estudis fets sobre la prevenció d’aquestes lesions, no se’n redueix la incidència. Una de les possibles causes és l’elecció incorrecta dels exercicis de força i la visió tradicional reduccionista que no considera la interrelació entre els factors de risc. L’objectiu d’aquest article és revisar els factors de risc que presenta la bibliografia i proposar una elecció específica d’exercicis de prevenció, basada en la localització de l’activació muscular, així com oferir una descripció multifactorial dels factors de risc. © 2018 FUTBOL CLUB BARCELONA. Publicat per Elsevier España, S.L.U. Tots els drets reservats.

Palabras clave:
Protocol; Factors de risc; Distensió; Força excèntrica

Hamstring strains, mainly in the femoral biceps, are the most common football injury. In spite of all the studies carried out on preventing these injuries, their incidence has not fallen. One of the possible causes of this is incorrect choice of strength exercises and the traditional reductionist vision that fails to consider the interrelation between risk factors. The aim of this article is to review the risk factors presented in the literature and propose a correct choice of exercises for prevention based on the location of muscle activation, as well as offering a multifactor description of risk factors. © 2018 FUTBOL CLUB BARCELONA. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Keywords:
Protocol; Risk factors; Strain; Eccentric strength

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?