Journal Information
Vol. 49. Issue 182.
Pages 53-58 (April - June 2014)
Full text access
Resposta cardiorespiratòria i metabòlica a l’exercici efectuat sobre una plataforma de dissipació d’aire
Visits
6535
José Luis Maté Muñoza, Alessandra Moreira Reisb, Cristina López de Subijanab, Bárbara Rodríguez Rogrígueza, Alberto Sacristán Rubioc, Pedro Ruiz Solanoa, Manuel Vicente Garnacho Castañod
a Departamento de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Alfonso X el Sabio, Villanueva de la Cañada, Madrid, España
b Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Deportiva y Ocio, Instituto Nacional de Educación Física, Madrid, España
c Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Marta Alegre, Madrid, España
d Departamento de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Alfonso X el Sabio, Villanueva de la Cañada, Madrid, España
This item has received
Article information
Introducció

L’objectiu d’aquest estudi fou analitzar l’efecte de l’exercici realitzat per un grup de dones sanes sobre una plataforma de dissipació d’aire comparant-lo amb el mateix exercici a terra.

Material i mètodes

Es féu un estudi quasiexperimental, en què 14 dones sanes d’entre 20 i 25 anys realitzaren el mateix exercici en 2 condicions diferents, amb un interval d’una setmana; una fou sobre una plataforma de dissipació d’aire i l’altra al sòl. Durant les 2 proves es recolliren les dades de l’intercanvi respiratori amb un analitzador de gasos de circuit obert. La freqüència cardíaca (FC) fou registrada per telemetria. Cada 10 min d’exercici s’extragueren mostres de sang capil·lar (5 μl) utilitzant un analitzador de lactat portàtil. La Rated Perception Exertion (RPE), percepció subjectiva de l’esforç, fou registrada cada 10 min d’exercici amb l’escala de Borg.

Resultats

Hi hagué diferències significatives en les variables de l’FC mitjana (plataforma: 173,1 ± 13,6 lpm; sòl: 166,7 ± 14,1 lpm; z = 1,9; p < 0,05), ventilació (VE) mitjana (plataforma: 58 ± 8,6 l/min; sòl: 54,4 ± 12,4 l/min; z = 1,7; p < 0,05), lactat en el minut 20 (plataforma: 6,9 ± 2,4 mmol/l; sòl: 4,4 ± 1,9 mmol/l; z = 2,9; p < 0,01), en el minut 30 (plataforma 7,1 ± 2,6 mmol/l; sòl: 5,0 ± 2,3 mmol/l; z = 2,4; p < 0,01) i en el minut 40 (plataforma: 5,0 ± 1,9 mmol/l; sòl: 3,6 ± 1,6 mmol/l; z = 1,9; p < 0,05). No es trobaren diferències significatives en l’RPE durant tota la prova.

Conclusions

La intensitat de l’exercici realitzat sobre la plataforma de dissipació d’aire en una mateixa sessió d’exercici és més gran que la realitzada al sòl, tot i que els valors de percepció de l’esforç foren similars.

Palabras clave:
Activitat física
Persones sanes
Freqüència cardíaca
Lactat
Percepció de l’esforç
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?