Journal Information
Vol. 49. Issue 182.
Pages 59-66 (April - June 2014)
Full text access
Revisió dels fonaments teòrics de la gimnàstica abdominal hipopressiva
Visits
7686
M.D.. Cabañas Armesillaa, A.. Chapinal Andrésb
a Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, Madrid, España
b Instituto Metrad de Medicina Deportiva, Madrid, España
This item has received
Article information
Resum

La gimnàstica abdominal hipopressiva (GAH) és un sistema de tonificació de la musculatura abdominal del sòl pelvià i dels estabilitzadors de la columna. Com a fet diferenciador s’al·lega que aquests exercicis no provoquen augment de la pressió abdominal.
L’objectiu és avaluar la validesa dels fonaments teòrics de la GAH i fonamentar-ne la pràctica. Per a la qual cosa s’ha fet una revisió bibliogràfica.
S’han trobat discrepàncies entre els fonaments teòrics de la GAH en els punts següents: a) La GAH estimula els centres espiratoris i inhibeix els inspiratoris. b) La GAH estimula el centre pneumotàxic. c) La GAH aconsegueix la relaxació postural diafragmàtica. d) Els centres supraespinals respiratoris modulen la tensió postural de la musculatura respiratòria. e) Entrenar la musculatura abdominal mitjançant exercicis fàsics disminueix el to postural. f) Per prevenir la incontinència urinària d’estrès, cal prioritzar la tonificació de les fibres musculars tipus i del sòl pelvià.

Palabras clave:
Gimnàstica abdominal hipopressiva
Sòl pelvià
Exercicis abdominals
Incontinència urinària
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?