Journal Information
Vol. 49. Issue 181.
Pages 5-10 (January - March 2014)
Full text access
Avaluació dels factors de risc de lesió del lligament encreuat anterior de jugadors de futbol d’alt nivell
Evaluation of risk factors for anterior cruciate ligament injury in high-level male football players
Visits
8052
This item has received
Article information

L’objectiu del present estudi és detectar els factors de risc de lesió del lligament encreuat anterior (LEA) de jugadors de futbol professional a l’inici de la pretemporada. Trenta-cinc jugadors de futbol d’alt nivell foren analitzats mitjançant un sistema d’anàlisi del moviment i 2 plataformes de força. S’analitzà l’angle del genoll en el pla frontal (valg-var) i les forces verticals de reacció d’ambdues extremitats durant la fase d’aterratge del drop jump. Es determinà el coeficient de correlació intraclasse. S’establí el nivell de significació estadística p < 0,05. Es trobaren diferències significatives entre l’extremitat més forta i la feble en l’impuls excèntric (32,4 Ns; IC 95%: 22,9-41,8 Ns; p < 0,05) i en l’impuls concèntric (14,4 Ns; IC 95%: 9,8-19,1 Ns; p < 0,05). El 31,4% dels futbolistes presentaren valors de falta de balanceig entre extremitats, superior al 15%, i el 14,2% dels jugadors aterraren amb un angle de genoll en el pla frontal superior a 20°. La metodologia proposada en aquest estudi ha demostrat ser fiable i sensible a la detecció de factors de risc associats a la lesió del LEA.

Palabras clave:
Futbol
Prevenció
Factors de risc
Lligament encreuat anterior
Valg
Dèficit funcional
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?