Journal Information
Vol. 49. Issue 181.
Pages 3-4 (January - March 2014)
Full text access
Ritme auricular baix
Low atrial rhythm
Visits
7373
This item has received
Article information

Presentem la troballa casual d’una alteració electrocardiogràfica compatible amb ritme auricular baix en un reconeixement mèdic de l’aptitud esportiva d’un pacient home de 9 anys. El ritme auricular baix és un ritme ectòpic que es pot trobar en pacients d’edat pediàtrica o esportistes. Es considera una variant de la normalitat però cal fer un bon diagnòstic diferencial de patologies potencialment greus.

Palabras clave:
Medicina de l’esport
Cardiologia
Pediatria
Electrocardiografia
Ritme auricular baix
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?